Vraag & Antwoord

Gemeenschap weigeren, masturbatie en al-Ghoesl

1) We weten allemaal dat een vrouw geen seks mag weigeren van haar man, maar hoe zit het andersom? Mag de man seks weigeren van zijn vrouw wanneer hij wil en verplichten wanneer hij wil?

2) Is de straf van masturbatie net zo zwaar als zina plegen?

3) Ik weet dat als je geslachtsgemeenschap met je man hebt gehad je de grote wassing moet verrichten. Maar hoe zit het als je elkaar bijvoorbeeld alleen zoent, streelt, knuffelt etc? Ik bedoel als je wel seksueel omgang hebt, maar je gaat niet zo ver dat je de daad verricht. Moet je ook meteen de grote wassing verrichten als je dingen doet zoals ik hierboven heb vermeld?

Zaken die het vasten ongeldig verklaren

Wij willen graag een korte samenvatting van de zaken die het vasten verbreken. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Het vasten wordt niet geaccepteerd als iemand niet bidt

“Is het toegestaan om te vasten zonder het gebed uit te voeren?”

Zal ik mijn kind ooit ontmoeten in het Hiernamaals, die stierf als een kind?

Ik heb een kind dat overleden is in de leeftijd van drie maanden; zal hij in het Hiernamaals ook drie maanden zijn? Zullen wij hem ontmoeten en verzorgen in het Hiernamaals? En als mijn daden mij het Paradijs niet doen binnentreden, is het dan alsnog mogelijk elkaar te ontmoeten in het Hiernamaals?

Maakt het aanraken van een hond de handen onrein?

Is het aanraken van een hond is h'araam (verboden) of makroeh (afkeurenswaardig)? Ik hoorde van veel moslims dat honden onrein zijn, en dat de Shaytaan op hen heeft gespuugd.Is het ook zo dat wanneer wij een hond hebben aangeraakt wij onze handen een paar keer moeten wassen? Ik heb niets gevonden over dit onderwerp gevonden in de Qor-aan of de H'adieth of islamitische boeken

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN