Vraag & Antwoord

Invalide vrouw die Wodhoo-e niet kan verrichten en haar kinderen weigeren haar te helpen

Een vrouw is invalide die zelf de Wodhoo-e niet kan doen en daarbij hulp nodig heeft. Soms vraagt zij haar kinderen om haar te helpen met de Wodhoo-e, maar zij weigeren. Zij is dan genoodzaakt om het gebed te verrichten zonder de Wodhoo-e. Wat is het oordeel hierover?

Alle lof is voor Allah en de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allah. Voorts:

Allereerst:
Het is voor de kinderen verplicht om hun moeder te helpen in het verrichten van de Wodhoo-e, want dit het recht wat zij heeft op haar kinderen. Hun weigering hieromtrent laat hen vervallen in een van de grootste zonden, en dit is het slecht en ongehoorzaam zijn tegen de moeders. Gevreesd wordt dat Allah de straf voor deze grote zonde voor hen verhaast en hen ermee treft.


Zij dienen berouw te tonen tot Allah en spijt te hebben van wat zij hebben gedaan (het nalaten van het helpen van hun moeder). Ook dienen zij een excuus aan haar te vragen dat zij hen vergeeft en hun uiterste best te doen in het gehoorzamen van haar.


Als een zieke niet zelf in staat is de Wodhoo-e te doen en niemand vindt die de Wodhoo-e voor hem kan doen, dan dient hij de Tayammoem te doen. Het is voor hem mogelijk om de Tayammoem te doen met de beddengoed wanneer deze stof bevat, of een emmertje naast hem met zand erin en hiermee de Tayammoem te verrichten.
Imaam al-Boehoeti (moge Allah hem barmhartig zijn) zei in “Kashf al-Qinaa’ ” (1/103): “Wanneer een zieke die niet in staat is zelf de Wodhoo-e te doen iemand vindt die hem hierbij helpt of bij de wassing en dit voor een betaling doet en de zieke in staat is dit te betalen, dan is dit hem (de zieke) verplicht. Omdat hij in dit geval hetzelfde is als een gezonde persoon. Als hij niemand vindt die hem helpt met de Wodhoo-e of de Tayammoem en niet in staat is iemand hiervoor te betalen dient hij te bidden naargelang zijn situatie.” Einde citaat. 

Als deze vrouw in kwestie in staat is een om iemand in te huren die haar helpt met de Wodhoo-e dat is dit voor haar een plicht. Als zij hiertoe niet in staat is dan dient zij over te gaan tot Tayammoem overeenkomstig de Woorden van Allah, de Verhevene: “En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt en jullie vinden dan geen water: verricht dan Tayammoem met schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen.” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 6].

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem barmhartig zijn) werd de volgende vraag gesteld: “Een zieke die geen zand vindt om Tayammoem mee te doen, kan hij dan Tayammoem doen op de muur of de beddengoed of niet?”

Hij antwoordde: "De muur behoort tot schone aarde, het maakt niet uit of deze van (natuur) steen is of klei. Het is toegestaan om Tayammoem mee te doen. En als de muur is bekleed met hout of iets dergelijks: als er zand op de muur is dan is het toegestaan om de Tayammoem ermee te doen en is hier niets mis mee. Dit is zoals degene die Tayammoem doet met schone aarde, want zand is een substantie van de aarde. Maar als het geen zandstof bevat dan is er geen schone aarde en kan de Tayammoem er niet mee verricht worden. Wat betreft het beddengoed: als er zandstof op het beddengoed aanwezig is kan er Tayammoem mee verricht worden, zo niet dat kan er geen Tayammoem mee verricht worden want dit behoort niet tot schone aarde waar Tayammoem mee verricht wordt.” Einde citaat uit “Fataawa at-Tahaarah”, blz. 240.
Als de invalide vrouw zelf de Tayammoem niet kan doen (en niemand vindt die haar helpt) dan bidt zij zonder de Wodhoo-e en zonder Tayammoem, want Allah, de Verhevene, zegt: “Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.” [Soerat at-Taghaaboen (64), aayah: 16].

Hiermee weten wij dat het voor een persoon niet toegestaan is om het gebed te verrichten zonder de Wodhoo-e en Tayammoem zolang hij/zij in staat is op zijn minst de Tayammoem te doen.

En Allah weet het beste.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN