Vraag & Antwoord

Het oordeel over het naakt verrichten van de Wodhoo-e (bijvoorbeeld onder de douche)

De ‘Awrah van de man is van de navel tot de knieën (‘Awrah is dat gedeelte van het lichaam wat niet gezien mag worden). Wat is het oordeel van zijn wodhoo-e naakt of het dragen van een korte broek dat boven de knieën is?

Alle lof zij Allah en de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allah. Voorts:

De wodhoo-e is gewoon geldig want het verrichten van de Wodhoo-e terwijl de ‘Awrah niet bedekt is of met een korte broek zijn niet van invloed op de geldigheid van de rituele wassing. Maar het is voor de man verboden zijn ‘Awrah te tonen aan iemand anders dan zijn vrouw.

Fataawa al-Ladjnah ad-Daa’iemah (Fataawa van het permanente comité) 5/2.

En Allah weet het beste.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN