Vraag & Antwoord

Hoe weet ik of Allah mij vergeven heeft voor mijn zonden?

Hoe weet ik of Allah mij vergeven heeft voor mijn zonden? Welke handelingen kan ik verrichten, om mijn zonden uit te wissen?

Berouw na het plegen van Zina

Ik zit erg mee met dit probleem, ik heb een relatie gehad met een jongen en dacht met hem te gaan trouwen. Ik heb veel H'araam dingen met hem gedaan... Ik schaam me nu dood voor wat ik heb gedaan en vraag god bij elke gebed voor vergiffenis. Waar ik overigens mij zit is de vraag of ik dat wel of niet aan mijn toekomstige man moet vertellen. Ik weet niet of ik het wel verborgen mag houden voor hem vooral als hij gaat vragen hoever ik gegaan ben in mijn vorige relatie. Ik zit echt hiermee en vraag u dringend om advies. Zou u mij ook met 'argumenten' waarom ik het wel of niet moet vertellen. Djazaakallaaho khayran

Ik heb keer op keer zonden begaan is er voor mij een vergeving?

Ik wil u laten weten dat ik vele grote zonden heb gepleegd. Ik zeg dit niet omdat ik trots ben op mijn zonden; ik voelde dit eerst wel maar nu niet meer. Ik heb zo'n twee of drie keer alcohol gedronken in mijn leven, ik weet het niet meer. Ik heb overspel gepleegd met wel 10 vrouwen en ik had bijna het leven van één vrouw verwoest, maar Allah redde haar van mijn kwaad. Is het mogelijk dat Allah mijn zonden vergeeft? Ik weet het niet meer, ik heb meer dan eens geprobeerd berouw te tonen maar telkens keer ik terug naar dezelfde zonden. Het is zo erg dat ik mijzelf een hypocriet (moenaafiq) voel die niet bang is voor de dood en voor de verantwoording. Soms voel ik dat Allah van me houdt en dat ik van Hem houd, maar dan neemt Satan weer snel controle over mijn hart.

Ik heb Satan in vele ronden verslagen, maar hij heeft mij in meerdere gevechten verslagen; is het mogelijk voor mij wederom terug te keren naar Allah? En hoe?

Ik heb vaak gebeden, maar heb nog vaker mijn gebeden verwaarloosd. Mijn zwakte heeft dieptepunten bereikt, die geen gelovige zich kan voorstellen. Ik heb gezworen bij de Qor-aan dat ik zal stoppen met roken, maar ik ben niet gestopt.

Ik heb Allah beloofd dat ik geen pornografische websites meer zal bekijken en dat ik ze nooit meer zal bezoeken en dat ik niet meer naar die onreine films waarmee het westen ons geloof vernietigd zal kijken. Maar ik heb mijn belofte aan Allah verbroken; mijn wil is verzwakt tot een niveau dat niemand zich kan voorstellen. Ik ben een persoon geworden die geen plezier in het leven voelt, hoewel ik nog steeds mijn ziel onderhoud en mijn slechte manieren, zonden, leugens, bedrog; hoe kan ik gered worden?

Ik wil weten wat religieuze mensen weten wat ik niet weet. Ik weet zeker dat zij iets weten wat ik niet weet en wat ik niet voel. Wat kan ik doen wat mij voordeel brengt? Moge Allah u zegenen.

Welke smeekbedes moet ik zeggen bij het slapen en ontwaken?

Wat ik wou vragen is, ik heb ooit van een Imaam gehoord dat als je wilt slapen dan moet je (ik weet niet meer precies hoeveel maar ongeveer 51 bismilah zeggen) en daarna Soerat al-fatiha 1 keer reciteren en daarna 11 keer aayatoe l-koersie,en soerat al-Ikhlaas, al-Falaq, en an-Naas. Ik kan alleen het nergens terugvinden of dat goed is en of onze profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) dat ook heeft gedaan.

Naam veranderen na het bekeren tot de Islaam

Als je je bekeert tot de Islaam, moet je dan een islamitische naam aannemen? En hoe zit het dan met de namen van je (toekomstige)kinderen? Moeten zij ook een islamitische naam krijgen?

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN