Vraag & Antwoord

Ik heb onwettige seksuele gemeenschap gehad met een vrouw. Hoe dien ik berouw te tonen

Er is een andere kwestie die mij zorgen baart. Ik heb onwettige seksuele gemeenschap gehad met een vrouw. Hoe dien ik berouw te tonen voor deze zonde? Is het toegestaan om met haar te trouwen zodat de affaire geheim kan blijven?

Een ander kan zeggen dat hij onwettige seksuele gemeenschap heeft gehad in een ander land en dat de vrouw zwanger werd als resultaat. Is dit zijn kind en is hij verplicht om kosten te betalen voor het onderhoud van dit kind?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd:

Vragen van deze soort worden zo vaak gesteld dat het belangrijk is voor alle moslims om serieus tot inkeer te komen en zich te gedragen in overeenstemming met de Qor-aan en Soennah. Speciale aandacht dient gegeven te worden aan; het neerslaan van de blik, niet alleen zijn met iemand van het ander geslacht (khoelwah), niet de hand schudden van een vrouw die niet nauw verwant is, de correcte h'idjaab dragen, niet mengen met het andere geslacht, niet reizen naar niet-Islamitische landen wanneer daar geen (legitieme) reden voor is, moslimhuizen en families verzorgen, het trouwen op jonge leeftijd aanmoedigen en de obstakels hiertoe verwijderen.

Wat betreft de vraag over de persoon die onwettige seksuele gemeenschap heeft gehad; een van de volgende situaties zullen gelden:

Of hij had gemeenschap met haar met gebruik van dwang (d.w.z. verkrachting). In zo'n geval moet hij een passend mahr (bruidsschat) betalen ter compensatie voor de pijn die hij haar heeft toegebracht en hij moet oprecht berouw tonen aan Allah. Als de kwestie bekend wordt bij de autoriteiten, dan zal hij de passende bestraffing moeten krijgen. (Zie Al-Madaariedj, 1/366.)

Of de man had gemeenschap met toestemming van de vrouw. In dit geval hoeft hij alleen berouw te tonen. Het kind neemt niet zijn naam aan en wordt totaal niet als het zijne beschouwd. Hij hoeft niet de kosten voor zijn onderhoud te betalen, omdat het kind het resultaat is van overspel. In dit geval moet het kind de naam aannemen van zijn moeder en niet van de man die overspel pleegde.

Het is niet toegestaan voor een man die berouw heeft getoond om de vrouw te trouwen zodat de affaire geheim kan blijven, omdat Allah zegt: "De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder." (Soerat an-Noer (24), aayah 3.)

Het is niet toegestaan voor een man om de vrouw te trouwen die zwanger is geworden als resultaat van overspel, ook al is het kind van hem. Ook is het niet toegestaan een vrouw te trouwen wanneer men niet weet of ze zwanger is of niet.

Als hij en de vrouw oprecht berouw hebben getoond en het bewezen is dat zij niet zwanger is, dan is het toegestaan voor hem om haar te trouwen en een nieuw leven met haar te beginnen naar de tevredenheid van Allah.

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN