Vraag & Antwoord

Is er een ontmoeting tussen de zielen van de doden en de levenden

Vindt er een ontmoeting plaats tussen de zielen van de levenden en de doden ten tijde van de slaap? Zijn zaken die de levende ziet in zijn droom over de doden waarheid? Want de mens zit soms in zijn dromen zijn overleden familieleden, hij praat met hen in zijn droom, of zij vragen hem om een Sadaqah. Het kan ook zijn dat hij een dode ziet in en boomgaarden, zijn dit hun verblijfplaatsen? Is dit zijn ziel dat een ontmoeting heeft met de ziel van de overledene, omdat slaap in principe een ‘kleine dood’ is?

Als een vrouw gescheiden is, wie is dan haar man in het Paradijs?

Als een vrouw was gescheiden en daarna is zij overleden (zij is niet hertrouwd), wie is haar echtgenoot in het Paradijs?

Hoe wordt de Imaan versterkt?

Ik bid Alh'amdoelilah vijf keer per dag en gedenk Allah, maar mijn vraag is hoe kan ik sterk Imaan hebben? Ik heb het gevoel dat ik vaak in de fout ga moge Allah mij verbeteren Aamien. Moge Allah jullie belonen.

Wa alaikoem assalam warahmatoe llaah

Leeftijd van kinderen die jong gestorven zijn wanneer zij het Paradijs zullen binnentreden

Mijn vrouw was zwanger van een tweeling, plots kreeg zij weeën en zij voelde dat er waterigheid was in haar buik, direct bezocht zij een vrouwelijke arts en zij vertelde dat een van de foetussen zojuist is gestorven omdat hij van de vloeistof dronk in de baarmoeder. Zij ging direct naar het ziekenhuis en onderging een keizersnede om de tweede  foetus te redden, en die werd levend geboren, en alle dank is voor Allah. Ik heb een vraag over de overleden foetus, hoe zal hij wederopgewekt worden op de Dag de der Opstanding? Zal hij als een jongeman wederopgewekt worden zoals wij, of hoe?

De betekenis van de eeuwigheid in de Hellevuur

Allah, de Almachtige heeft gezegd: “Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48). Allah zegt in een ander vers: “En wie een gelovige opzettelijk doodt: zijn vergelding is de Hel, hij is eeuwig levend daarin. En Allah is woedend op hem en Allah vervloekt hem en Hij bereidt voor hem een geweldige bestraffing voor.”[Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 93].

Vraag: Ik hoop dat de Sheikh ons wegwijs maakt in de betekenis van de voorgaande verzen. Moge Allah jullie allen rijkelijk belonen.

Stichting Waqf/Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 3

Introductie tot de Islamitische wetenschappen

Stichting Waqf / Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 2

Opleiding Islamitische wetenschappen

Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN