Vraag & Antwoord

Is er een ontmoeting tussen de zielen van de doden en de levenden

Vindt er een ontmoeting plaats tussen de zielen van de levenden en de doden ten tijde van de slaap? Zijn zaken die de levende ziet in zijn droom over de doden waarheid? Want de mens zit soms in zijn dromen zijn overleden familieleden, hij praat met hen in zijn droom, of zij vragen hem om een Sadaqah. Het kan ook zijn dat hij een dode ziet in en boomgaarden, zijn dit hun verblijfplaatsen? Is dit zijn ziel dat een ontmoeting heeft met de ziel van de overledene, omdat slaap in principe een ‘kleine dood’ is?

Als een vrouw gescheiden is, wie is dan haar man in het Paradijs?

Als een vrouw was gescheiden en daarna is zij overleden (zij is niet hertrouwd), wie is haar echtgenoot in het Paradijs?

De vragen in het graf

Welke vragen krijgt de overleden mens in zijn graf?

De werkelijkheid van “al-Mahdi” en de volgorde van de Tekenen van het Uur

Wie is Imaam “al-Mahdi” of wie zou het kunnen zijn? Is er enig bewijs uit het Boek van Allah of de Soennah dat hij zal komen? En wat is de volgorde van verschijning van de Tekenen van de Opstanding, waaronder de komst van al-Mahdi, de beproeving van de Dadjjaal (Antichrist), Gog en Magog en de afdaling van ‘Iessa? Gelieve een gedetailleerde antwoord, moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Leeftijd van kinderen die jong gestorven zijn wanneer zij het Paradijs zullen binnentreden

Mijn vrouw was zwanger van een tweeling, plots kreeg zij weeën en zij voelde dat er waterigheid was in haar buik, direct bezocht zij een vrouwelijke arts en zij vertelde dat een van de foetussen zojuist is gestorven omdat hij van de vloeistof dronk in de baarmoeder. Zij ging direct naar het ziekenhuis en onderging een keizersnede om de tweede  foetus te redden, en die werd levend geboren, en alle dank is voor Allah. Ik heb een vraag over de overleden foetus, hoe zal hij wederopgewekt worden op de Dag de der Opstanding? Zal hij als een jongeman wederopgewekt worden zoals wij, of hoe?

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN