Vraag & Antwoord

Waarom zullen er meer vrouwen dan mannen in de hel zijn?

Bismillah Arahmani Arahim

Waarom zullen er meer vrouwen dan mannen in de hel zijn?

Wassalam

Sheikh Moehammad Saalih' Al-Moenajjied antwoordde hierop met het volgende:

Het is overgeleverd van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) dat vrouwen het overgrote deel van de hel zullen bewonen.

Het is overgeleverd van 'Imraan ibn H'oesayn dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "ik keek in het Paradijs en zag dat de meerderheid van de bewoners armen waren. En ik keek in de hel en zag dat de meerderheid van de bewoners vrouwen waren." (Overgeleverd door Al-Boekhaarie, 3241; Moesliem, 2737)

De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) vroegen de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) wat de reden is, voor dit verschijnsel, en hij antwoordde als volgt: Het is overgeleverd dat 'Abdoellaah ibn 'Abbaas zei, dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: 'aan mij werd de Hel getoond en ik heb nog nooit iets angstaanjagender gezien dan dat. Tevens zag ik dat de meerderheid van de Hel vrouwen waren. Zij vroegen, "waarom, O boodschapper van Allah?" Hij zei: "Het komt door hun ondankbaarheid (koefr)." De metgezellen vroegen: "zijn zij ondankbaar tegenover Allah?" De boodschapper antwoordde hierop: "zij zijn ondankbaar tegen hun metgezellen (echtgenoten) en ondankbaar voor goede behandeling. Als je haar een leven lang vriendelijk behandelt en ze ziet 1 (onwenselijke) gedraging in jou, zal ze zeggen, 'ik heb nog nooit iets goeds van jou gekregen." (Overgeleverd door Al-Boekhaarie, 1052)

Het is overgeleverd dat Aboe Sa'ied Al-Khoedrie zei: "De boodschapper van Allah verliet de Moesalla op de dag van 'Eid al-Adh'a of 'Eid al-Fitr. Hij liep langs de vrouwen en zei 'O vrouwen! Geef in liefdadigheid, want ik heb gezien dat jullie de meerderheid van de Hel bevolken.' Zij vroegen, 'Waarom is dat zo, O boodschapper van Allah?' Hij antwoordde, 'Jullie vloeken regelmatig en zijn ondankbaar jegens jullie mannen. Voorwaar, ik heb nooit iemand meer tekort zien komen in intelligentie en religieuze verplichtingen gezien dan jullie. Een voorzichtige, gevoelige man kan door enkelen van jullie in dwaling worden gebracht. De vrouwen vroegen, 'O boodschapper van Allah, waarom is onze intelligentie gebrekkig en waarom geldt dit ook voor onze religieuze verplichting? ' Hij vroeg, 'Is het getuigenis (shahaadah) van twee vrouwen niet gelijk aan die van een man? 'Zij zeiden: 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in intelligentie.' De profeet vervolgde, 'Is het niet waar, dat een vrouw gedurende haar menstruatie niet kan vasten of bidden?' De vrouwen antwoordden, 'Ja.' Hij zei, 'Dat is de tekortkoming in haar religieuze verplichting.'" (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 304)

Het is overgeleverd dat Djaabier ibn 'Abdoellaah zei: "ik woonde de 'Eid gebeden, in het gezelschap van de profeet, bij. Hij begon met het gebed voor de khoetbah, zonder dat er adzaan of iqaamah aan was voorafgegaan. Daarna stond hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) op, leunend op Bilaal, en spoorde de mensen aan om Allah te vrezen en te gehoorzamen. Hij gaf een preek aan de mensen en herinnerde hen [vertaler: aan datgene waar de preek over ging]. Daarna ging hij naar de vrouwen en preekte hen toe en herinnerde hen. Toen zei hij: 'geef in liefdadigheid, want jullie vormen de meerderheid van brandstof van de Hel. Een vrouw met donkere wangen stond op in het midden van de vrouwen en vroeg, 'waarom is dat, O boodschapper van Allah?' Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) antwoordde, 'omdat jullie te veel klagen en ondankbaar zijn aan jullie mannen.' Toen begonnen zij hun juwelen weg te geven in liefdadigheid, door hun oorbellen en ringen te gooien in Bilaal's gewaad." (Overgeleverd door Moesliem, 885)

Onze gelovige zusters die deze h'adieth lezen, dienen zich te gedragen zoals de Sah'aabiyaat die deze les leerden en goede daden begonnen te verrichten, om ver verwijderd te blijven van het behoren tot de meerderheid van de Hel (met Allah Zijn Wil).

Ons advies aan de zusters is om zich vast te klampen aan de regels en verplichte handelingen in de Islaam, met name het gebed, en ver verwijderd te blijven van datgene dat Allah heeft verboden. Hierbij moet met name gedacht worden aan de wijdverspreide vormen van shirk onder vrouwen, zoals het zoeken van behoeften bij iemand anders dan Allah [bijvoorbeeld iemand anders aanroepen, smeken voor hulp etc.], het bezoeken van waarzeggers, beoefenaars van hekserij etc.

Wij vragen Allah om al onze broeders en zusters van het Vuur, en de woorden en daden die ertoe leiden, vandaan te houden.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN