Vraag & Antwoord

Als een vrouw gescheiden is, wie is dan haar man in het Paradijs?

Als een vrouw was gescheiden en daarna is zij overleden (zij is niet hertrouwd), wie is haar echtgenoot in het Paradijs?

Alle lof is voor Allah.

Een vrouw die behoort tot de mensen van het Paradijs en die niet getrouwd was in deze wereld, of wel getrouwd was maar haar man behoort niet tot  de mensen van het Paradijs, of wel getrouwd was maar scheidde van haar man totdat zij overleed hebben allemaal een en dezelfde oordeel. Dat in namelijk dat zij in het Paradijs zullen huwen met degene waar zij tevreden over zullen zijn.

Er dient geweten te worden dan de geneugten en zegeningen van het Paradijs niet specifiek voor de mannen en zijn en de vrouwen hier geen aanspraak op maken. De geneugten in het Paradijs zijn voor beide geslachten zowel voor de man als de vrouw. Hier is een duidelijke tekst van Allah over gekomen in de Qor-aan. Allah, de Verhevene, zegt: “En wie goed deel, man of vrouw en hij (zij) is gelovig: zij zijn degenen die het Paradijs binnengaan en zij zullen in het geheel niet onrechtvaardig behandeld worden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 124].

Allah zegt in een ander vers: “Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.”[Soerat an-Nah’l (16), aayah 97].

Allah zegt: “Daarin is wat de zielen verlangen, en de verrukking van de ogen. En jullie zullen er eeuwig levenden zijn.” [Soerat az-Zoekhroef (43),aayah 71].

Allah zegt in een ander vers: “Daarin is wat jullie verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.” [Soerat Foesilat (41), aayah 31].

Sommige geleerden vermelden wijsheden over het gegeven dat er Hoor al-‘Ayn (vrouwen in het Paradijs) als echtgenotes genoemd zijn in het  Paradijs zonder de echtgenoten te noemen voor de vrouwen die het Paradijs hebben betreden. Want dit is een zaak waar een edele kuise vrouw zich voor schaamt en daarom is dit niet genoemd in de Qor-aan. Ander geleerden noemen ook een wijsheid en dat is dat de man degene is die vraagt naar een vrouw, ook in deze wereld.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft ons verteld dat er geen “ongehuwden” zullen zijn in het Paradijs. En dit bevestigd van wat wij zeiden dat Allah zowel de mannen als de vrouwen laat huwen in het Paradijs. 

Abou Hoerayrah (moge Allah met hem tevreden zijn) levert over dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De eerste groep die het Paradijs in zal treden zal zo mooi zijn als de volle maan. De groep die volgt zal als de schijnende ster zijn in de hemel. Ieder van hen zal twee vrouwen hebben. Het merg van hun beenbotten zal zichtbaar zijn door hen vlees, door hun extreme schoonheid. Er zal niemand ongetrouwd blijven in het Paradijs.” Overgeleverd door Imaam Moeslim (2834).

Sheikh Mohammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Als een vrouw behoort tot de mensen van het Paradijs en zij niet getrouwd geweest is in deze  wereld of wel getrouwd geweest maar haar echtgenoot is het Paradijs niet betreden, wie is er haar echtgenoot in het Paradijs?”

Hij antwoordde: “Het antwoord is ontleend aan de algemene teksten in de Qor-aan: “Daarin is wat de zielen verlangen, en de verrukking van de ogen. En jullie zullen er eeuwig levenden zijn.” [Soerat az-Zoekhroef (43),aayah 71].

En Allah’s uitspraak: “En voor jullie is daarin wat jullie verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.” [Soerat Foesilat (41),aayah 31].

En de uitspraak van Allah: “Daarin is wat de zielen verlangen, en de verrukking van de ogen. En jullie zullen er eeuwig levenden zijn.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 71].

Wanneer een vrouw behoort tot de mensen van het Paradijs en zij is niet getrouwd geweest, of als haar man niet behoort tot de mensen van het Paradijs, dan is het zo dat er ook mensen in het Paradijs zijn die niet getrouwd zijn van de mannen. De mannen die niet getrouwd die het Paradijs betreden zijn hebben Hoor al-‘Ayn van de vrouwen en als zij wensen ook vrouwen van deze wereld die het Paradijs zijn betreden. Zo zeggen wij ook tegen de vrouw die weliswaar wel getrouwd was in deze wereld maar haar man is het Paradijs niet betreden: wanneer zij wenst om te trouwen in het Paradijs dan is het noodzakelijk dat zij krijgt wat zij wenst vanwege de algemene betekenis van de voorgaande verzen.” Zie “Madjmoo’ Fataawa Sheikh Ibn ‘Oethaymien” (2/Vraag nr. 177).

De Sheikh (moge Allah hem genadig zijn) zei ook: “Wanneer een vrouw niet getrouwd is in deze wereld zal Allah haar laten huwen met wie zij tevreden zal zijn in het Paradijs, want de geneugten en gunsten in het Paradijs is niet alleen beperkt tot mannen, maar het is voor mannen en vrouwen. En het huwelijk behoort tot de  gelukzaligheid van het Paradijs.”

Een vrager stelt de volgende vraag: “Allah, de Almachtige, noemt de H’oor al-‘Ayn en zij zijn de echtgenotes, maar er is geen melding gemaakt van de echtegenoten voor de vrouwen.”

Wij zeggen:”Er is gemeld dat er echtgenotes zijn in het Paradijs voor de echtgenoten omdat de echtgenoot (man) degene is die op zoek is naar een vrouw (ook in deze wereld) en de man is degene die verlangd naar een vrouw en daarom zijn er echtgenotes genoemd voor de mannen in het Paradijs en is er geen melding gekomen van de echtegenoten voor de vrouwen van het Paradijs. Maar dit wil niet zeggen dat er voor de vrouwen in het Paradijs geen echtgenoten zijn, de vrouwen in het Paradijs hebben ook echtgenoten van onder de mensen die behoren tot het Paradijs.” Einde citaat. 

Zie “Madjmoo’ Fataawa Sheikh Ibn ‘Oethaymien” (2 / Vraag nr. 178).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN