Vraag & Antwoord

Het luisteren naar Shi’itische anasheed wanneer deze vrij zijn van kwalijke zaken

In deze dagen zijn er veel Shie’itische Anasheed verspreid met mooie stemmen en niet over hun geloof en Shi’iesme gaat. Het zijn normale woorden maar het is wel afkomstig van de Shie’ieten, en veel mensen vinden dit leuke melodieën en luisteren ernaar. Wat is de regelgeving hieromtrent, wetende dat ze geen muziekinstrumenten bevatten? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

In het luisteren naar deze Anasheed liedjes –ervan uitgaande dat ze vrij zijn van tegenstrijdigheid in de islamitische wetgeving– zitten een aantal verdorvenheden:

1. Het is vaak zo dat er in het hart liefde en bewondering voor de zanger gecreëerd wordt, en dit is in strijd met hoe de gelovige dient te zijn van het hebben van afkeer voor de mensen van de Bid’ah, en het waarschuwen voor hen naar hen toe te neigen.

2. Het kan zijn dat er een wel degelijk een overtreding is, maar de aanhoorder en luisteraar dit niet weet of merkt. Ook is het zo dat er een bewondering is voor de stem van degene die de Anasheed opzegt en iemand hierdoor gefascineerd wordt. Het is bekend dat de taal de kweekplaats is van ideeën; het gewend raken aan de taal van een volk wekt een zekere mate van hun geloof in het hart, hun gewoonten en hun ideeën, of het nou opgemerkt wordt of niet. 

3. Het luisteren naar deze zangers kunnen anderen uitnodigen om hen te volgen, en het onbeperkt luisteren naar Anasheed zonder onderscheid te maken tussen de Anasheed die geen tegenstrijdigheden bevatten en Anasheed die wel tegenstrijdigheden bevatten.

Daarom is het voor de gelovige passend om afstand te nemen van dergelijke Anasheed. Wij hebben eerder gesproken over het verbod op het horen van de liederen van de mensen van innovatie (Bid’ah) die tegenstrijdigheden in de Sharie’ah bevatten.

Het luisteren naar Anasheed dient over het algemeen zo weinig mogelijk te zijn ook al is dat van de mensen die het goede willen en beogen met hun Anasheed, en de reden hiervan is zodat de gelovige niet afgeleid wordt van het luisteren naar wat veel belangrijker is zoals het luisteren naar de Qor-aan of de kennis.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN