Vraag & Antwoord

Wat is het verschil tussen Al-qadaa-e en Al-qadar

Wat is het verschil tussen Al-qadaa-e en Al-qadar

Geleerden zijn het niet eens over het verschil tussen Al-qadaa-e en Al-qadar, sommigen hebben gezegd: Al-qadar is "de lotbestemming die Allah bepaald heeft voor de schepping van het bestaan." En Al-qadaa-e is het oordeel van Allah over iets ter plekke wanneer het plaats vindt." Als Allah het bepaald dat er een bepaalde zaak op een bepaald tijdstip zal plaats vinden, dan is het Al-qadaa-e. Dit komt vaak voor in de Edele Qor-aan zoals wat Allah de Verhevene zegt in Soerat Aal-'Imraan 74: "hij over een zaak bepaalt"

En Hij de Verhevene zegt: "En Allah oordeelt volgens de Waarheid." (Soerat Ghaafier, aayah 20). En wat daarop lijkt. Al-qadar is de lotbestemming van Allah de Verhevene voor het bestaan en Al-qadaa-e is het lot dat Allah bepaald heeft bij het plaats vinden van een zaak.

Sommigen hebben gezegd dat Al-qadaa-e en Al-qadar dezelfde betekenis hebben. De meeste correcte stelling is dat wanneer deze woorden samen gebruikt worden ze dan duiden op bovenstaande betekenis maar wanneer iedere woord apart gebruikt wordt dan hebben ze dezelfde betekenis.

Sheikh Mohammed Saalih Al-'Oethaymien uit het boek Fataawa al-mar-ah Al-Moesliemah blz. 99.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN