Vraag & Antwoord

Is de Shaytaan een Engel of een Djinn?

Ik wil graag weten of Shaytaan een engel of een djinn is? Omdat de Shaytaan toch in het paradijs heeft geleefd en hij heeft ook nor(licht)en hij is toch van vuur geschapen en vuur kan je eigenlijk toch ook onder nor verstaan? barakelahoefiek

In de naam van Allah de genadevolle de Barmhartige

De meeste geleerden zijn het er over eens dat de Djinn en de Shaytaan dezelfde soort schepping zijn. De ongelovigen uit de Djinn worden satan's genoemd. Andere geleerden zeggen dat de schepping van Allah verdeeld wordt in vier categorieën: Engelen, mensen, Djinn en Satan's.

Een andere groep geleerden zeggen dat de Djinn in twee groepen te verdelen zijn: Satan's die alleen maar het slechte kennen en Djinn die verdeeld worden in goede en slechte Djinn.

Het verhaal tussen Iblies (Iblies is de vader van de Djinn, zoals Adam de vader is van de mensheid. Het woord Iblies is afkomstig uit het zelfstandige naamwoord "Al-Balas" dat betekent: Het niet bestaan van het goede). Allah de Verhevene heeft hem de ene keer Iblies genoemd, de andere keer satan en Taaghoot. De benaming Shaytaan is afkomstig uit het werkwoord Shatana dat wil zeggen: afstand nemen. Hij werd Taaghoot genoemd omdat hij de grenzen van Allah heeft overgeschreden en het bevel van Allah niet wilde volgen door niet neer te knielen voor Adam (Allah's vrede zij met hem).

De meerderheid geleerden (dit de juiste uitspraak) zijn het over eens dat Iblies een Djinn is en geen engel, dit gebaseerd op de volgende bewijzen:"En (gedenkt) toen Wij tot de engelen zeiden:"Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer," toen knielden zij behalve Iblies, hij behoorde tot de Djinn en hij schond het gebod van zijn Heer" (Soerat Al-Kahf aayah 50). Shaytaan behoort niet tot de engelen, engelen verloochenen de bevelen van Allah niet, zij ongehoorzamen Allah niet en doen wat ze geboden krijgen. De schepping van Iblies is anders dan de schepping van de engelen. "U hebt mij uit vuur geschapen" (Soerat Al-A'raaf aayah 12). Het is bekend dat de Djinn geschapen zijn uit vuur, Allah zegt: "En Wij hebben daarvoor de Djinn geschapen uit een gloeiend vuur" (Soerat Al-H'idjr aayah 27). De engelen zijn geschapen uit licht zoals dit overgeleverd is een h'adieth waarbij de boodschapper van Allah zei:"Engelen zijn geschapen uit licht".

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN