Vraag & Antwoord

Advies aan een jongeman die de soennah wil volgen terwijl zijn vader hem tegenwerkt

Ik ben een jongeman van 15 jaar oud, en nog maar net begonnen met het praktiseren van de leer van de islam, en de enige bron waar ik mijn kennis over de islam uithaal zijn de islamitische sites op het internet, en jullie site. Ik heb ook niemand die mij meeneemt naar de moskee, die ongeveer zeven en halve kilometer ver is. Het lopen naar deze moskee is ook heel erg gevaarlijk, en ook nog dat mijn vader mij probeert te weerhouden van het gebruiken van het internet zodat ik mij meer kan concentreren op mijn studie. Hij heeft ook een afkeer dat ik surf of leer van jullie site, omdat hij een Shie’iet is! Hij zegt: “Zij (Soennieten) proberen je te hersenspoelen!” En hij dringt bij mij aan om de Shie’itische leer te leren en te volgen. 

Het gebed bij de Shie’ieten is totaal anders dan het gebed van de rest van de moslims in de wereld…ik weet niet wat ik nou moet doen, kunnen jullie mij adviseren? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Wij zijn Allah dankbaar dat Hij jou geleid heeft naar de waarheid beste jongeman, en wij vragen Allah om jou standvastig en volhardend te maken in jouw religie en jou te helpen in het uitvoeren van het goede. En weet, beste jongeman dat je je bevindt in een grote zegen en gunst, indien je jouw hele leven en jouw geld zou opofferen zou dit weinig zijn in verhouding met de gunst waarmee je begunstigd bent! Weet je niet dat er miljoenen in deze wereld zijn die de kinderen zijn van soortgelijke vaders die stenen en mensen aanbidden?! Weet je niet dat al deze mensen (Shie’ieten) ervan overtuigd zijn dat de Qor-aan vervormd en vervalst is, en de metgezellen verketteren behalve een aantal onder hen?! (zoals o.a. ‘Ammaar ibn Yaassir, Aboe Dharr al-Ghieffaari, Salmaan al-Faarisie.) Weet je niet deze mensen afgoderij van de Djaahiliyyah nieuw leven hebben ingeblazen, en meer soorten van afgoderij eraan toegevoegd hebben?! 

We nodigen mensen niet alleen om Allah alleen te aanbidden, maar wij nodigen hen ook uit de naam en eer van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) hoog te houden, en niet zijn goede naam aan te tasten en zijn metgezellen, zoals wij van alle metgezellen houden zonder onderscheid te maken tussen hen onderling, wij zijn tevreden over de metgezellen, en zoeken toenadering tot Allah door van hen te houden en zijn loyaal, trouwhartig en oprecht ten opzichte van hen. En met name de Ahloe al-Bayt van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem): wij houden van hen en wij zijn trouw aan hen en wij proberen dichter bij Allah te komen door van hen te houden en loyaal aan hen te zijn.

Ten tweede:

Wat wij jou adviseren met betrekking tot de omgang met je vader:

1. Je dient je vader zoveel mogelijk met beleefdheid behandelen.

2. In dienst te zijn van je vader door hem te helpen en alles te doen dit te realiseren. Wees niet hebzuchtig in het bieden van hulp of liefdadigheid.

3. Focus jezelf op je studie, laat het nalatig hierin niet de reden zijn –Allah verhoedde het– dat je jouw religie verwaarloost. Wat wij begrepen van jouw brief, moge Allah je bijstaan, is dat je vader stappen wil ondernemen je te weerhouden van onze website en andere nuttige islamitische websites en de reden hiervan is…. jouw studie. Dus studeer hard en overtref je klasgenoten hierin en sluit de deur voor de Shaytaan en je  vader om je studie een excuus te laten zijn jou te weerhouden van de leiding.

4. Je moet niet aan je vader laten merken dat je surft op nuttige islamitische sites, en laat niet merken dat je de rechtgeleide weg van de Soennieten volgt, en redetwist zeker niet met hem in goede, want dit kan een aanleiding zijn om je te weerhouden van het volgen van de weg van de Hidaayah.

5. Verricht smeekbeden voor hem voor hem, en de rest van je familie voor de rechtgeleide leiding , en zorg ervoor  dat je smeekbede in de Soedjoed en in de laatst derde gedeelte van de nacht is.

6. Wij raden jou tenslotte aan om wijsheid te gebruiken in de omgang met je vader, als hij jou het gebed leert op de manier van de Shie’ieten en je niet in staat bent dit te doen dan alsof je mee instemt terwijl je het gebed uitvoert zoals dat bevestigd is in de Soennah. En wat je uitvoert van het gebed van de Shie’ieten van de tegenstrijdigheid heeft het oordeel van een ‘Moekrah’ *. Je bent op een leeftijd waarbij het onmogelijk is je af te scheiden van je vader, heb dan geduld totdat de tijd aanbreekt waarbij je zelfstandig wordt en je voor jezelf kunt zorgen en een eigen leven kunt leiden om je religie te beschermen of dat Allah je vader leidt naar de waarheid en je met hem kunt blijven.

 En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

* Een Moekrah is iemand die gedwongen wordt iets uit te voeren wat in tegenstrijd is met de islam. Zoals Allah zegt in Soerat an-Nah’l: “Wie aan Allah ongelovig is na geloofd te hebben, behalve wie gedwongen is terwijl zijn hart in het geloof tot rust gekomen was, maar (voor) wie die zijn hart voor het ongeloof openstelde: voor hem is er de toorn van Allah en voor hem is er een geweldige bestraffing.” [Soerat an-N'ahl (16), aayah 106] (Soerat an-Nah’l (16) aayah 106).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN