Vraag & Antwoord

Hoe kunnen wij degenen die de Straf in het graf ontkent weerleggen?!

Hoe kunnen wij degenen die de Straf in het graf ontkent weerleggen?!

Zij beweren dat wanneer je het graf opent je het graf vindt zoals het was: de stoffelijk resten (van de mens) zijn er nog, er vindt geen uitdijing plaats en ook geen inkrimping van het graf....!

Alle lof is voor Allah.

Er kunnen verscheidende antwoorden worden gegeven aan hen die beweren dat wanneer het graf geopend wordt het hetzelfde is, waaronder:

Ten eerste: de Straf in het graf is bevestigd door de islamitische wetgeving. Allah zegt over Fir'awn en zijn volgelingen: "Ze zullen 's ochtends en 's avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen:) "Laat Fir'awn en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!" (Soerat Ghaafir (40) aayah 46). [Het bewijs van de Straf in het graf die wij uit deze vers kunnen halen is het volgende: "Ze zullen 's ochtends en 's avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen:) "Laat Fir'awn en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!" (Soerat Ghaafir (40) aayah 46). Fir'awn en zijn volgelingen ondervinden nu een harde Straf, maar dit is niet de "hardste' Straf die zal komen. Hier is sprake van een vergrotende trap: hard- hardst. Nu zijn zij in een harde Straf (Straf van het graf), maar op de Dag des Oordeels ondergaan zij de hardste Straf ( de eeuwige Straf in het Hellevuur)] De volgende uitspraak van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) is tevens een bewijs van de bevestiging van de Straf in het graf: "Als jullie elkaar niet zouden begraven, (want als jullie de verschrikkelijke kreten van sommigen horen dan zouden jullie hen niet meer willen begraven. En Allah weet het beste) dan zou ik Allah hebben gevraagd om jullie de Straf van het graf te laten horen zoals ik die hoor!" Daarna richtte hij zijn gezicht richting de mensen en zei: "Zoekt bij Allah bescherming tegen de Straf in het graf!" De mensen zeiden: "Wij zoeken bij Allah bescherming tegen de Straf in het graf!" De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) herhaalde: "Zoekt bij Allah bescherming tegen de Straf in het graf!" De mensen zeiden daarop: "Wij zoeken bescherming bij Allah tegen de Straf in het graf!". (Overgeleverd door imaam Moeslim: 2867). In een ander uitspraak van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei hij: "Voor de gelovige wordt het graf zover het zicht reikt uitgedijt". Er zijn vele andere teksten waaruit blijkt dat de Staf in het graf waarheid is en plaatsvindt. Het is niet toegestaan voor de moslim om hierover te twijfelen en (tevergeefs) moeite doen om dit te weerleggen, maar het is verplicht om je hierbij neer te leggen en erin te geloven (want het menselijk verstand kan dit niet vatten).

Ten tweede: de Straf in het graf in oorspronkelijk van toepassing op de ziel van de mens en niet op een waarneembare zaak d.i. het stoffelijke lichaamsoverschot van de overleden mens. Want als de Straf op het stoffelijke lichaamsoverschot van de mens zou zijn dan behoort deze zaak (het geloof in de Straf in het graf) niet meer tot het geloof in het ongeziene en onwaarneembare.( "Dit is het Boek (de Koran) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Moettaqoen. Degenen die in het onwaarneembare geloven en de salaat onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee hebben voorzien." (Soerat al-Baqarah (2) aayah 2-3).)

Dan zou het geloof in de Straf in het graf enig meerwaarde en nut. De situaties die zullen plaatsvinden in het "Barzakh' (Barzakh: is de periode tussen de dood en de Wederopstanding: het leven in het graf. De mens in zijn bestaat maakt vier verschillende dimensies en stadia mee: ten eerste de stadium in de buik van zijn moeder, ten tweede het leven hier op deze wereld, ten derde het leven in het graf (Barzakh) en als laatste en ten vierde het leven in het Hiernamaals: de Hel of het Paradijs. Moge Allah ons laten behoren tot degenen die het Paradijs zullen betreden zonder afrekening en Straf. Amien) kunnen nooit parallel getrokken worden met de situaties met het wereldse leven.

Ten derde: de Straf of genieting in het graf, de verruiming of de inkrimping ervan wordt waargenomen door de dode zelf en niet door de levende die nog rondloopt op aarde. Een slapende bijvoorbeeld ziet in zijn droom dat hij staat, loopt, eet en drinkt, of dat hij zichzelf ziet op een angstaanjagende plaats of juist op een verrukkelijke plaats terwijl degene (n) om heen niets van dit alles waarnemen, zien of bemerken. Dit is nog alleen maar in dit wereldse leven, laat staan wanneer iemand vertrekt naar de Barzakh! Het is voor de moslim verplicht in deze (ongeziene) zaken te geloven en te zeggen: "Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen! Wij hebben gehoord en wij geloven hierin!"

En Allah is Degene die naar alle succes leidt.

Bron: Fataawa Sheikh Moh'ammed ibn Saalih al-"Oethaymeen (moge Allah hem Barmhartig wezen) Vraagnummer: 54.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN