Vraag & Antwoord

Advies aan wie de geleerden van de selef niet erkennen en hen bestempelen met Wahhabieten

Wat is jullie mening over hen die (om wat voor reden dan ook) hedendaagse geleerden zoals Sheikh ‘Oethaymien, Sheikh Ibn Baaz en Sheikh al-Albaanie, moge Allah hen allen genadig zijn, niet erkennen. Sommigen mensen schilderen hen af als Wahhabieten en beweren dat zij een nieuwe reeks groepering volgen in plaats van de islamitische religie dat gevolgd werd door de meerderheid van de geleerden in het verleden.

Alle lof is voor Allah.

De moslim is verplicht om de grondbeginselen van de Islaam te aanvaarden en ernaar handelen. Als hij over een woord of handeling hoort waarbij het bewijs het Boek van Allah en de Soennah is, dan dient hij dit te aanvaarden en voorrang te geven. Hij dient ook de woorden en opvattingen van mensen te verifiëren met de religieuze bewijzen en hiervan te weten wat in overeenstemming is met het bewijs (Deliel). Het is bekend dat Sheikh Mohammed ibn ‘Abdoelwahhaab (moge Allah hem genadig zijn) uitnodigde naar de zuivere Tawh’ied en hij heeft een bekende boek hierover geschreven dat “Fet-h’ al-Madjied” heet. In dit boek heeft hij zich beperkt tot de duidelijke bewijzen uit de Qor’aan verzen en authentieke profetische overleveringen. Zijn kleinzoon ‘Abdoe r-Rah’maan ibn H’asan en andere geleerden hebben dit boek toegelicht en uitgelegd. Daarom was en is niemand van de tegenstanders die dit boek kan weerleggen, noch de bewijzen over de zuivere Tawh’ied die erin genoemd zijn ongeldig te maken. 

Zij hebben niets anders dan leugens over Sheikh Mohammed ibn ‘Abdoelwahaab verzameld en zijn ervan uitgegaan dat dit juist is en hebben zij over de geleerden van de moslims zoals Sheikh ibn Baaz en al-Albaanie, moge Allah hen genadig zijn, met hetzelfde geoordeeld. Het is bekend dat deze twee edele geleerden geen haarbreedte afweken van de juiste geloofsleer in zowel woorden als daden en dat zij de volgelingen waren van de metgezellen en hun volgelingen (Taabi’ien), de vier imams en de schrijvers van de zes boeken (dit zijn al-Imaam al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed, an-Nasaa-ie, at-Tirmidzie, en ibn Maadjah, moge Allah hen allen barmhartig zijn) en anderen. Wat betreft degenen die hen niet erkennen als geleerden: dit is het gevolg van onwetendheid, blindelings volgen, afgunst, koppigheid en het volgen van de eigen begeerte, of het hardnekkig vasthouden aan de bid’ah die in tegenstrijd zijn met het bewijs. De geleerden zowel in het heden als in het verleden hebben hun vermoedens waarmee zij mensen afhouden van de juiste religie en geleerden weerlegt. Het is verplicht om het bewijs te volgen en deze voorrang te geven boven eenieder.

Sheikh Ibn Djibrien (moge Allah hem genadig zijn).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN