Vraag & Antwoord

Is het mogelijk dat er toenadering en samenwerking is tussen de Soennieten en Shi’ieten?

Gebaseerd op de kennis dat jullie hebben over de Raafidhah  en hun geschiedenis, wat is jullie standpunt met betrekking tot het principe van “nabijheid zoeken tussen de Soennieten en de Shie’ieten”?

Alle lof is voor Allah.

Toenadering en nabijheid zoeken  tussen de Raafidhah  en de Ahloe s-Soennah is niet mogelijk, omdat de geloofsleer van beiden totaal van elkaar verschillen. De geloofsleer en ‘Aqiedah van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah is de zuivere Tawh’ied is (Eenheid van Allah in alle vormen van aanbiddingen), zuiverheid in de aanbiddingen die gericht zijn tot Allah, en er wordt niemand naast Allah, de Almachtige, aangeroepen of gevraagd, noch een nabijgebrachte engel, of een gezonden profeet want Allah is De Enige die het ongeziene kent. 

Het behoort ook tot de leer en geloofsovertuiging van de Ahloe s-Soennah dat zij van de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) houden en hen eren en respecteren en de tevredenheid van Allah over hen uitspreken. Ook behoort het tot hun geloof dat zij de metgezellen beschouwen als de beste generatie mensen na de profeten en boodschappers, en dat de beste van de metgezellen Aboe Bakr is, vervolgens ‘Oemar, vervolgens ‘Oethmaan, vervolgens ‘Aliy, moge Allah met hen allen tevreden zijn. De geloofsleer en ‘Aqiedah van Raafidhah staat haaks tegen deze geloofsovertuiging. Het is onmogelijk om nabijheid te zoeken of de geloofsleer van hen met de geloofsleer van ons te verenigen, net zoals het onmogelijk is te verenigen tussen de joden en de christenen, de heidenen en de Soennieten. Het is dus niet mogelijk om de nabijheid te beogen tussen de Raafidhah  en Ahloe s-Soennah vanwege de verschillen in geloofsovertuiging wat wij hebben toegelicht. Einde citaat.

Fataawa ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) (27/325).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN