Vraag & Antwoord

Is een islamitische naam nemen verplicht?

Ben je verplicht om een islamitische naam aan te nemen, of ben je vrij in deze keus om je eigen naam te behouden of zelf een creatie te maken?

 

Ik kan hier zelf niet uit komen, omdat bij het benamen van een geboren moslim kindje, ik altijd heel veel heisa hoor, dat een naam in de islamitische namenlijst moet voorkomen etc etc...

 

Graag uw advies.

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

 

Als iemand moslim wordt dan is het, indien de naam geen slechte betekenis heeft, niet verplicht om zijn naam te veranderen. Het is echter altijd toegestaan om het wel te doen. De profeet (Allah?s vrede en zegen zij met hem) had de gewoonte om voornamen, die aanmatigend, negatief, of on-islamitisch waren te wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn de volgende h'adieth: Ibn "Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat Allah's boodschapper de naam "Aasiyah (ongehoorzaam) veranderde en zei: "jij bent Djamilah (goed, mooi)."

 

Deze naam wordt echter anders uitgesproken dan Aasiyah de vrouw van Fir'awn. Zij was een van de beste vrouwen.

 

Wanneer een vrouw bijv. Ingrid heet moet zij haar naam wel veranderen, want Ing staat voor een valse god in de Germaanse mythologie.

 

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) veranderde echter nooit de achternamen van personen, hoe on-islamitisch ze ook waren. Dit zou betekenen (het veranderen van achternamen) dat je jezelf de zoon of dochter van iemand anders noemt dan je daadwerkelijke vader. Wanneer je bijvoorbeeld Marjolein van Beek heet kun je de naam Marjolein veranderen maar niet de achternaam van Beek.

 

Bij het benamen van een moslimkindje hoor je een goede islamitische naam uit te kiezen. De namenlijst die zij hebben opgesteld wanneer je je zoon/dochter wilt registreren is er om te voorkomen dat mensen namen kiezen die on-islamitisch is, bijv Diana, Angela etc

 

En Allah weet het het beste

Het team van Al-Islaam.com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN