Vraag & Antwoord

Naam veranderen na het bekeren tot de Islaam

Als je je bekeert tot de Islaam, moet je dan een islamitische naam aannemen? En hoe zit het dan met de namen van je (toekomstige)kinderen? Moeten zij ook een islamitische naam krijgen?

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Beste zuster,

De moslim dient oprecht en goed te zijn, en dit hoort te blijken uit alle aspecten van zijn of haar bestaan. Een goede naam is hier zeker een onderdeel van - het is als een sieraad voor de moslim waarmee hij aangesproken wordt en wat iets over hem zegt, en het is de naam die hij draagt in dit leven en het hiernamaals. In principe is het niet verplicht om de naam te veranderen, aangezien sommige mensen in de tijd van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zich bekeerden en hun naam behielden. Echter, wanneer een naam slechte zaken of betekenissen bevat wordt het verplicht om de naam te veranderen. Een goed voorbeeld hiervan was de grote metgezel van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem), Abdoe r-Rah'maan ibn 'Awf (moge Allah tevreden met hem zijn). Voor de bekering tot de Islam heette hij " "Abdoe l-Ka'bah" (dienaar van de Ka'bah, of volgens een andere overlevering 'Abd 'Amr) en bij zijn bekering werd zijn naam door de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) veranderd in "Abdoe r-Rah'maan (dienaar van de Erbarmer).

Ander bewijs hiervoor is de h'adieth van Ibn Abie Shaybah, waarin Haani' ibn Yazied (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Er kwam een afvaardiging naar de profeet (vrede en zegening van Allah zij met hem) en hij hoorde hen iemand 'Abd al-H'adjar (dienaar van de steen) noemen. Hij (de profeet, vrede en zegening van Allah zij met hem) vroeg: 'Wat is je naam?' en hij zei: 'Abdoe l-H'adjar.' Hij zei: 'Nee, je bent "Abdoellaah' (de dienaar van Allah)'" (Al-Mawsoe'ah al-Fiqhiyyah, 11/335).

Hieruit leren we dat wanneer een naam duidelijk tegen de Islam is, en polytheïsme en dwaling vertegenwoordigt, het verplicht is om het te veranderen naar iets beters. Wat betreft namen die specifiek aan de niet-moslims toebehoren en aan niemand anders, de meeste geleerden zeggen dat het in dit geval verplicht wordt om de naam te veranderen wanneer men zich bekeerd tot de Islam. Dit heeft als doel om een duidelijk onderscheid te maken tussen de identiteit van de Moslim en die van de niet-moslim. Nog steeds betreffende het eerste deel van uw vraag, willen we opmerken dat als het officieel veranderen van de geregistreerde naam veel moeilijkheden kan opleveren, administratief gezien, dan is het voldoende om alleen een andere naam aan te nemen waarmee de mensen hem aanspreken, aangezien de kosten hierbij soms hoog kunnen oplopen.

Verder, betreffende het tweede deel van uw vraag, het kiezen van een naam voor een baby (nieuwgeborene). Als eerste enkele van de namen die niet zijn toegestaan of af worden gekeurd. Deze omvatten namens het dienaarschap aan iemand anders dan Allah aanduiden ("Abdoe al-Masieh', dienaar van de Messias - of bijvoorbeeld "Abdoe n-Nabi, dienaar van de profeet, zoals voorkomt), namen die specifiek en alleen voor Allah zijn (al-Khaaliq, de Schepper, bijvoorbeeld) en namen die men alleen vindt bij de ongelovigen (zie boven). Afkeurenswaardig zijn namen die iets negatiefs aanduiden (zoals H'arb, oorlog of Hiyaam, een kamelenziekte) omdat ze leiden tot bespotting van deze mensen. Ook afkeurenswaardig zijn namen van dieren die in een minder positief daglicht staan bij een hoop mensen (zoals al-Kalb, de hond, al-H'imaar, de ezel, etc) ook omdat ze leiden tot spot, en tevens opzettelijke vernoemingen naar popsterren of andere immorele mensen. Als laatste worden namen zoals "Noeroe d-Dien" (ook wel; Nordin of Nourredin, betekenend "het licht van de religie") gezien als afkeurenswaardig, omdat ze een overdrijvende waarde toekennen aan een persoon; zelfs hele grote geleerden zoals Imaam an-Nawawi en Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah genade hebben met hen beiden) die zo door anderen werden genoemd vonden dit afkeurenswaardig, dus laat staan mensen die hun niveau niet bereiken qua kennis, Imaan en oprechtheid.

De namen die aangemoedigd worden in de Qor-aan en de Soennah worden weer onderverdeeld in 4 categorieën:

De eerste en de beste categorie van namen zijn namen zoals 'Abdoellaah en 'Abdoe r-Rah'maan. Het is overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "De meest geliefde namen voor Allah zijn 'Abdoellaah en "Abdoe r-Rah'maan." (overgeleverd door Moeslim in zijn Sah'ieh', nummer 1398).

De tweede categorie bestaat uit alle andere namen die het dienaarschap aan Allah aanduiden, zoals 'Abdoe l-"Aziez, 'Abdoe r-Rah'iem, 'Abdoe l-Maalik, 'Abdoe s-Salaam, etc.

De derde categorie zijn de namen van profeten en boodschappers (Allah's vrede zij met hen) over hen allen uitstorten - en het vernoemen naar hen is aangemoedigd door de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem). Zonder twijfel is de beste van deze namen die van onze profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegen zij met hem); de naam Ah'med is ook een van zijn namen. Daarna komen de namen van "de boodschappers met sterke wil" (vertaling van de betekenis van de uitdrukking die gebruikt wordt in Soerat al-Ah'qaaf (46), aayah 35), namelijk Ibraahim, Moesa, 'Iesa, en Noeh' (Allah vrede zij met hen), en dan de rest van de profeten.

De vierde categorie bestaat uit namen van de oprechten dienaren van Allah, en natuurlijk bovenaan van hen staan de metgezellen van onze edele profeet. Het is aangeraden om hun namen te gebruiken, en om hun voorbeeld na te leven. Sommigen noemen een vijfde categorie, namelijk alle namen die een fijne, goede en plezierige betekenis dragen. Echter, het is beter om een naam te kiezen die Islamitisch gezien hoger aangekaart staat.

Moge Allah u helpen in het kiezen van de juiste namen voor (eventueel uzelf, en) uw kinderen.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN