Vraag & Antwoord

Wat is de regelgeving omtrent het opheffen van de handen wanneer de imaam de vrijdagpreek

Wat is de regelgeving omtrent het opheffen van de handen wanneer de imaam de vrijdagpreek geeft?

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Het opheffen van de handen wanneer de imaam de vrijdagpreek geeft is tevens niet toegestaan; en de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) wezen Bishr ibn Marwaan terecht toen hij zijn handen tijdens het vrijdaggebed ophief. De smeekbede tijdens het gebed voor regen is echter een uitzondering hierop, daar het van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) bevestigd is dat hij zijn handen ophief en Allah de meest Verhevene om regen vroeg, en dat was tijdens de vrijdagpreek, en de mensen hieven hun handen met hem op. Maar in andere gevallen dan dit is het niet toegestaan om de handen op te heffen op het moment van smeekbeden tijdens de vrijdagpreek.

Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-"Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN