Vraag & Antwoord

Zweren bij Allah en je belofte niet nakomen

Ik heb een vraag als je bij Allah zweert dat je iets niet zal doen of als moeder zweer je je kinderen dat ze dat gene niet krijgen maar dan toch geeft zeg maar. Dus zweren maar het niet na komen, ik heb gehoord dat je dan moet vasten is dat zo? Graag hoor ik van u wat hier de oplossing van is ik dank u, moge Allah u belonen voor u goedheid.

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Het zweren bij Allah dient een persoon zo min mogelijk te gebruiken, maar in het geval dat men door het een en het andere zijn eed niet nakomt dient deze persoon het volgende te doen om zijn zonde (leugen in naam van Allah) te vergelden. Deze vergelding wordt Al-Kaffaarah in het Arabisch genoemd.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan:"Allah rekent jullie de onnadenkendheid bij jullie eden niet aan, maar Hij reken aan wat jullie in jullie eden (bewust) vastleggen. (Bij het verbreken van jullie eden) geldt Kaffaarah hiervoor: het voeden van tien armen, zoals jullie gemiddeld jullie families voeden; of het hen kleden; of het vrijlaten van een slaaf. En wie dat niet vindt: het vasten van drie dagen. Dat is de Kaffaarah voor (het verbreken van) jullie eden die jullie zwoeren. Maar weest jullie eden getrouw. Zo heeft Allah jullie Zijn Tekenen duidelijk gemaakt, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn!" (vertaling Soerat Al-Maa-idah, aayah 89.)

De Kaffaarah van het niet nakomen van een eed is vastgesteld als volgt, door Allah in bovenstaande aayah:

- Het eten geven aan 10 armen.

- Het kleden van 10 armen.

- Het vrijlaten van een slaaf.

- Als men niet in staat is om bovenstaande te vervullen dient een persoon drie dagen te vasten.

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Drie categorieën mensen zal Allah niet aanspreken noch zal Hij naar hun kijken op de Dag der Opstanding. En (Hij zal) hen niet verzuiveren en voor hen is er een pijnlijke bestraffing:" (Daarop noemde de Profeet, vrede en zegen zij met hem, de categorieën, tot hij zei;) "..en een man die zijn spullen koopt alleen door het zweren en zijn spullen verkoopt alleen door het zweren." (Moesliem en Ahmed).

En Allah weet het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN