Vraag & Antwoord

Hun zusje heeft overspel gepleegd en is in verwachting geraakt

Het verhaal is als volgt: wij zijn broers en reisden ver weg van onze ouders om te werken. Wij hebben een zusje van vijftien jaar dat alleen achterbleef bij mijn ouders.  Onze zusje bleef toen zij 15 jaar oud was met onze vader. Zij ging met een jongen om en hij gaf haar een mobiele telefoon en vervolgens heeft hij vele malen overspel met haar gepleegd totdat zij zwanger van hem werd. Mijn ouders wisten hier niets van, totdat de baby 5 maanden oud was, haar oudere zus heeft de relatie van haar zusje met deze jongen verteld aan haar ouders. De ouders hebben met deze jongeman gesproken en hij gaf toe dat hij de verwekker is van het kind en zij (de ouders en de jongen) kwamen overeen om het kind te aborteren om haar hierna te huwen. Mijn vader was erg bang voor het schandaal, maar nadat de abortus achter de rug was begon de jongen moeilijk te doen en hij wilde niet meer met haar trouwen. Ik vraag u om mij te adviseren: wat is de boetedoening voor het doden van de foetus om vergeven te worden door Allah, want mijn ouders hebben enorme spijt…En is het voor ons als broers toegestaan deze jongeman te doden, want hij heeft tijdens onze afwezigheid onze eer aangetast en gekwetst. We willen onze recht, maar tegelijkertijd streven wij de tevredenheid van Allah na. Als het voor ons toegestaan is hem te doden zullen wij hem ook doden, en als dit niet toegestaan is, want is ons dan volgens de islamitische wetgeving toegestaan? Wij dienen op te merken dat de islam niet de wetgeving is in ons land en dat zelfs als we ons richten tot de rechterlijke macht, wij  ons recht niet krijgen, want er is geen bewijs tegen deze jongeman, en deze jonge man is niet gehuwd. We hebben niemand kunnen vinden die ons in dit land een religieus advies en oordeel kan geven. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

We vragen Allah om jullie beloning te verhogen vanwege jullie tragedie, en we vragen Hem om jullie te zegenen met geduld en beloning. Het is niet gemakkelijk wanneer een moslim getroffen wordt in zijn eer. Wij vinden jullie geduld buitengewoon, aangezien jullie wachten iets te ondernemen voordat jullie het oordeel ervan in de islamitische wetgeving waarover jullie vragen kennen. Dit toont de wijsheid van de geest en het verstand jullie aan.

In jullie huis hebben zich twee zonden voorgedaan, en wel te verstaan grote zonden (Kabaa-ir). Deze twee zonden zijn "overspel" en "moord".

Wat geldt voor jullie zuster van de schuld en verwijt van wat zij heeft gedaan is des te meer aan de orde bij de ouders. En iedereen dient vergiffenis te vragen aan Allah en berouw te tonen, en spijt te hebben voor de zonden die zij hebben gedaan, en het verrichten van vele goede daden. Allah (de Verhevene) zegt:  “En voorwaar, Ik ben zeker een Vergevensgezind voor degene die berouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens Leiding volgde.” (Soerat Taaha (20) aayah 82). 

Ook dient er bloedgeld (Diyah) betaald te worden door degene die betrokken is geweest bij het aborteren van de foetus (de ouders), en dit is gelijk aan de waarde van vijf kamelen in jullie land –afhankelijk van de prijs in uw land– en dit wordt dan gegeven aan de erfgenamen van de foetus  behalve de directe schuldige. Sommige geleerden verplichten ook nog het vasten van twee opeenvolgende maanden.

Wat betreft jullie houding tot deze misdadiger die jullie zusje heeft onteerd en beschadigd: zijn oordeel in de wetgeving van Allah is honderd zweepslagen als hij ongehuwd is, en steniging tot aan de dood als hij gehuwd is. Na bevestiging van bewezen overspel is de uitvoerende macht als enige die aangewezen is deze lijfstraf uit te voeren, want als dit gelaten zou worden aan eenieder, leidt dit tot vele kwaden waaronder: dat er chaos zal heersen, en de mensen elkaar zullen aanvallen, en veiligheid zal er niet meer zijn en nog veel meer kwaden. 

Wat voor jullie van belang is, is jullie te bekommeren om jullie eigen situatie en jullie zus en ouders te helpen in het verrichten van berouw en het volgen van de leiding. Wat betreft de misdadiger die jullie zusje heeft vernietigd: zijn oordeel zal bij Allah zijn. 

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN