Vraag & Antwoord

Het oordeel van het leren van de Qor-aan aan een niet-moslim

Ik heb een goede vriendin die van plan zich tot de Islaam te bekeren na het afmaken van haar studies; zij is zeer geïnteresseerd in de Islaam. Ik leerde haar verzen zoals Soerat al-Faatih’ah en aayat al-Koersie. Zij heeft deze verzen geleerd en gememoriseerd met haar eigen wil! Is dit toegestaan wetende dat zij op dit moment nog niet tot de Islaam toegetreden is en dus geen moslima is?

Alle lof  is voor Allah.

Allereerst: 

Er is niets mis met het leren van de Qor-aan aan een niet-moslim, wanneer gehoopt wordt op zijn toetreding tot de Islaam en dit onderricht hem van nut is. Imaam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Onze metgezellen zeiden: een ongelovige dient niet weerhouden te worden van het horen van de Qor-aan, maar hij wordt weerhouden de Moes-h’af (Qor-aan) aan te raken. Is het toegestaan hem de Qor-aan te leren? Er dient gekeken te worden: “Wanneer niet wordt gehoopt op zijn toetreding tot de Islaam is dit niet toegestaan, en als wordt gehoopt op zijn toetreding tot de islaam is dit toegestaan. En dit is de meest correcte uitspraak en dit is ook de mening van al-Qaadhie H’oessayn, en de mening van al-Baghawi en anderen.” Einde citaat uit ‘Madjmoe’ (2/85).

Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Over dit vraagstuk zijn de meningen van de Selef variërend: Imaam Maalik is de mening toebedeeld dat het niet toegestaan is de ongelovige de Qor-aan te leren, terwijl Imaam Aboe H’aniefah dit wel toestaat. De uitspraak van Imaam as-Shaafie’ie is verschillend, echter de meest correcte mening betreffende dit vraagstuk is dat er gekeken dient te worden: wanneer interesse en verlangen waargenomen wordt bij een niet-moslim deze religie te betreden en men veilig is van zijn kwaad is dit toegestaan, terwijl het niet toegestaan is bij degene waarbij het sterke vermoeden bestaan dat dit geen effect en nut op hem heeft of dat middels door het leren van de Qor-aan deze gaat beledigen grieven. Er moet ook onderscheid gemaakt worden tussen weinig en veel.” Einde citaat. Zie Fet-h’ al-Baarie (6/107).

Allah (de Verhevene) zegt: “En één wanneer van de veelgodenaanbidders bescherming bij jullie zoekt geeft hem dan bescherming, zodat hij het Woord van Allah hoort. En brengt hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet.” (Soerat at-Tawbah (9) aayah 6). 

Imaam as-Shawkaani (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De betekenis is: als een afgoddienaar (ongelovige) jou om bescherming vraagt van degenen waarmee je opgedragen bent te bevechten, geef hem dan bescherming. Oftewel: geef hem die veiligheid en wees hem beschermer totdat hij het Woord van Allah hoort van jou en erover nadenkt en overpeinst en de essentie leert waarnaar toe je hem uitnodigt. “En breng hem daarna naar een plaats dat veilig voor hem is” oftewel: naar een plaats waar hij zich veilig waant als hij er niet voor kiest tot de Islaam toe te treden.” Einde citaat uit Fet-h’ al-Qadier 2/491.

Ten tweede:

De islam erkent niet de relatie tussen een man en een jonge vrouw die een vreemde voor hem is. Wanneer je hoopt op de toetreding tot de Islaam van dit meisje dan is het advies haar te huwen zodat jij haar kan helpen wanneer zij zich bekeerd tot de Islaam, en er zal voor jou een gelijke beloning opgetekend worden die zij ook heeft. We vragen Allah de  Almachtige om jou leiding en Zijn hulp te schenken.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN