Vraag & Antwoord

Is het toegestaan om een niet-moslim boeken te geven waarin Qor-aan verzen staan

Wat is het oordeel van het geven van boeken aan christenen (met het doel Da’wah) waarin verzen staan die de Eenheid van Allah bevestigen en andere geloofszaken, geschreven in het Arabisch en vertaald naar de betekenis ervan in bijvoorbeeld Engels?

Alle lof zij Allah.

Het is geen probleem om hen boeken aan te reiken die onder andere verzen uit de Qor-aan bevatten als argument en bewijs voor sommige islamitische bepalingen zoals ‘Tawh’ied’ (Eenheid van Allah), en andere belangrijke geloofszaken. Het maakt niet uit of het alleen in het Arabisch geschreven staat, of met de vertaling erbij toegevoegd. U wordt hiervoor bedankt, omdat het aanreiken van zulke ‘Da’wah boekjes een soort van de verkondiging van de boodschap van Allah (de Verhevene) is. Wie dit doet, wordt hiervoor beloond wanneer zijn intentie oprecht en zuiver is. 

Fataawa van al-Ladjnah ad-Daa-iemah 12/251.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN