Vraag & Antwoord

Bekeerd tot de Islaam en voelt zich onlangs bezorgd over de toekomst

Ik ben bekeerd tot de Islaam en ik probeer elke dag te bidden en de Qor-aan te lezen. Maar ik wordt bevangen door zorgen en ben altijd bezorgd over de toekomst, een angstgevoel dat mij niet loslaat en dat iets mij gaat overkomen of iets wat ik haat. Hier heb ik vooral s' nachts last van. Gelieve mij te adviseren wat te doen en hoe hiermee om te gaan?

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Wij feliciteren jou met deze geweldige gunst waarmee je door Allah begunstigd bent. Het is de gunst van het toetreden tot de Islaam, het genieten van het gebed en het lezen van de Qor-aan.

Ten tweede:

Je dient ijverig te zijn om het verplichte gebed uit te voeren op daarvoor religieus vastgelegde tijden, en dit zijn vijf gebeden per dag en nacht. Het gebed is de verbinding tussen een persoon en zijn Heer, het gebed is de grootste plicht van de Islaam na de getuigenis. Het is het licht van een dienaar in zijn leven, zijn graf en in het Hiernamaals.

Om ijverig te zijn in de aanbevolen gebeden na de verplichte gebeden heeft Allah in een H'adieth al-Qoedsie gezegd: "Er is geen betere vorm van het zoeken van toenadering tot Mij dan door het nakomen van de verplichtingen die ik Mijn dienaren heb opgelegd, en Mijn dienaar zoekt steeds toenadering tot Mij door de vrijwillige aanbiddingen tot Ik van hem houd." (Overgeleverd door al-Boekhaari: 6502).

Ten derde:

Wat je voelt van angst en onzekerheid over de toekomst, kan sommige mensen treffen in het begin van het praktiseren van het geloof. En misschien is de reden hiervan dat het de Shaytaan woedend maakt wanneer een dienaar een overstap maakt naar de leiding die hem door Allah geschonken is, en de bewandeling van de weg van de barmhartigheid. De Shaytaan doet zijn uiterste best om je hiervan af te leiden. Net zoals hij influistert over het Wezen van Allah wat niet bij Hem past om zo de dienaar zorg en verdriet te bezorgen. Dit is met het lof van Allah niet schadelijk voor de gelovige. Vandaar dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei toen er geklaagd werd van wat sommige metgezellen ondervonden van de influisteringen: "Allaahoe Akbar! Allaahoe Akbar! Allaahoe Akbar! Alle lof is voor Allah die de Shaytaan niet verder laat gaan (bij de gelovige) dan de influisteringen." Overgeleverd door Ah'mad (2097) en Aboe Daawoed (4448) en Sah'ieh gekwalificeerd door Sheikh al-Albaanie in Sah'ieh Aboe Daawoed. En de oorsprong van de overlevering is te vinden in Sah'ieh'ayn (Sah'ieh al-Boekhaarie en Sah'ieh Moeslim).

Je dient veelvuldig te Qor-aan te lezen en Allah te gedenken. Want de mens kan zich niet beter beschermen tegen de Shaytaan dan het gedenken van Allah, zoals de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei. En vooral met de gedenkingen op bepaalde tijden, zoals de Dzikr van de ochtend en de avond, bij het slapen gaan en het wakker worden, bij het verlaten van het huis en bij het binnengaan. Dit in combinatie met het reinigen van het huis tegen zaken die de toegang belemmeren dat engelen het huis binnengaan zoals een hond of een beeld.

U moet er weten dat de toekomst in de Handen van Allah is, wat Allah heeft voorbeschikt zal geschieden. Jouw angst of jouw zorg zal de toekomst niet veranderen of vervangen. Houd jezelf bezig met zaken die jou ten goede komen, en heb goede gedachten over Allah, want Allah (de Verhevene) zegt in een H'adieth al-Qoedsie (h'adieth die niet tot de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) maar tot Allah (de Verhevene) teruggeleid wordt).

"Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben, Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, Als hij Mij in een gemeenschap noemt noem ik hem in een gemeenschap die beter is..." (Overgeleverd door imaam al-Boekhaari: 7066 en Moeslim: 2675)

Denkt over Allah dat Hij jou zal eren en barmhartig zal wezen, jou zal geven wat je wenst en jou geluk zal geven in deze wereld en het Hiernamaals, want hij houdt van de rechtvaardige dienaren, en Zijn vrome dienaren. En u, met dank aan Allah, bent onlangs tot de Islaam toegetreden, met weinig zonden. Wees verheugd met een aangenaam leven zoals Allah (de Verhevene) zegt: "Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen." (Soerat an-Nah'l (16) aayah 97).

We vragen Allah om u te helpen en je angst en zorgen weg te nemen.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid (moge Allah hem behouden).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN