Vraag & Antwoord

Een dilemma om gestolen geld terug te geven

Bismillaah errahmaan errahiem,

Ik zit met een GROOT probleem! Ik heb in mijn onwetende periode een grote fout gemaakt. Ik heb samen met een paar (zogenaamde) vrienden zwaar onder in vloed van drugs en drank bij een van onze buren ingebroken. We hebben bezittingen van deze mensen meegenomen andere twee jongens hebben de spullen verkocht en mij destijds een bedrag van 100 gulden gegeven. Op dat moment wist ik niet wat ik aan het doen was, de volgende dag had ik meteen spijt, maar omdat ik bang was voor de gevolgen heb ik het proberen te vergeten. Nu wil ik maar al te graag naar die mensen toegaan om mijn excuses aan te bieden en er over te praten, maar het feit is dat de andere jongens daar natuurlijk niets van willen weten(denk ik, want deze jongens zitten nog steeds op het criminele pad). Waar het op neer komt is dat ik bang ben dat er problemen zullen ontstaan als ik dit aan de mensen zou vertellen. Ik kom er niet uit!!! Wat kan ik het beste doen. Djazakoem allaahoe gairen.

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Beste broeder in de Islaam

Het doet ons goed om te horen dat u spijt betuigd tegenover de slechte daad die u verricht hebt en Allah is daarmee nog blijer. Anes ibn Maalik zei dat de boodschapper van Allah zei: "Allah is meer tevreden met het berouw van een dienaar van Hem dan een van jullie zou zijn als hij zijn kameel zou kwijtraken in een dorre woestijn en hem dan plotseling zou vinden." (al-Boekhaarie en Moesliem).

U hoeft uw buren niet direct te vertellen dat u bij hun ingebroken had, dit zal misschien leiden naar het verliezen van het vertrouwen. Ik raad u aan om datgene wat u van hun gestolen hebt terug te geven, hetzij door de waarde ervan terug te geven of de spullen zelf. (U hoeft dat niet persoonlijk te doen), daarnaast kunt u uw buren bijvoorbeeld een keer uitnodigen bij u thuis voor een gewone zitting. De boodschapper van Allah was goed voor zijn buren en zei in een h'adieth die overgeleverd door Aboe Hoerayrah: "Degene die in Allah en de Dag des Oordeels gelooft moet gastvrij zijn voor zijn buren..." (Moesliem 67). Geleidelijk bouwt u een relatie op met uw buren waarbij het makkelijker wordt om hun spijt te betuigen en datgene wat u gedaan hebt toe te geven.

Moge Allah onze zondes vergeven en ons oprechte moslims laten zijn.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN