Vraag & Antwoord

Gemeenschap weigeren, masturbatie en al-Ghoesl

1) We weten allemaal dat een vrouw geen seks mag weigeren van haar man, maar hoe zit het andersom? Mag de man seks weigeren van zijn vrouw wanneer hij wil en verplichten wanneer hij wil?

2) Is de straf van masturbatie net zo zwaar als zina plegen?

3) Ik weet dat als je geslachtsgemeenschap met je man hebt gehad je de grote wassing moet verrichten. Maar hoe zit het als je elkaar bijvoorbeeld alleen zoent, streelt, knuffelt etc? Ik bedoel als je wel seksueel omgang hebt, maar je gaat niet zo ver dat je de daad verricht. Moet je ook meteen de grote wassing verrichten als je dingen doet zoals ik hierboven heb vermeld?

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De vrouw heeft haar recht op haar man zoals de man rechten heeft op zijn vrouw. De rechten van de man gaan voor de rechten van de vrouw wat betreft seksualiteit. Wanneer de man afstand neemt van zijn vrouw en haar tekort doet op welke wijze dan ook, dan is het verplicht voor de man om tot zijn vrouw te komen.

Allah de Verhevene zegt: "Voor degenen die zweren zich te zullen onthouden van hun vrouwen is een termijn van vier maanden vastgesteld. Als zij dan terugkeren (naar hun vrouwen): voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig" (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 227). Degene die niet tot zijn vrouw komt in een periode van 4 maanden dient of te scheiden of de rechten aan zijn vrouw te verlenen.

Het is bekend dat de man altijd om geslachtsgemeenschap vraagt en niet andersom. Wanneer de vrouw zich versiert en wendt tot haar man dan dient hij ook haar rechten te vervullen. Een islamitisch gezin dient vol liefde en samenhorigheid te zijn, waar de partners elkaars begrijpen.

2. Masturbatie is een zonde maar het is niet te vergelijken met overspel. Allah verplicht ons om afstand te nemen van overspel en ontucht door de aayah: "En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg." (Soerat Al-Israa-e, aayah 32).

Afstand nemen van alle wegen die naar ontucht leiden is zeker een plicht die Allah gesteld heeft in bovenstaand vers.

3. Er kunnen zich een paar situaties voordoen bij dit soort zaken.

- Er is seksuele omgang maar geen penetratie, en er is wel sprake van een orgasme. Wanneer er sprake is van een orgasme (wat het gevolg kan zijn van omgang zonder penetratie), dan wordt al-Ghoesl (de grote wassing) alsnog verplicht, omdat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Water is voor water" (er wordt bedoeld dat ghoesl verplicht wordt wanneer er "water" (zaad/vocht) uit het lichaam komt door seksuele stimulatie, een orgasme).

- Er is penetratie, maar geen orgasme. Ghoesl is dan verplicht, vanwege de h'adieth: "Wanneer de twee besneden delen elkaar ontmoeten, en het topje van de penis verdwijnt, wordt ghoesl verplicht, of er een orgasme plaatsvindt of niet" (Aboe Daawoed, zie Sah'ieh' Soenen Abi Daawoed, 209).

- Er is geen penetratie of orgasme, alleen seksuele omgang. In dit geval is al-Ghoesl niet verplicht, omdat er geen enkele h'adieth is die dit verplicht. Al-Baghawi heeft gezegd in Sharh' al-Soennah (2/9): "de Ghoesl voor djanaabah (staat van seksuele onreinheid) is verplicht in een van twee gevallen: Wanneer het topje van de penis de vagina penetreert, of wanneer stromend water vloeit uit de man of de vrouw."

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN