Vraag & Antwoord

Druppels voelen na het toiletteren

Iemand wast na het urineren de plaats van de urine schoon. Maar zodra hij hiermee klaar is voelt hij druppels urine die nog druppelen. Deze persoon zit een lange tijd in het toilet en vraagt zich af: Wat moet ik doen? Moet ik hier niet naar omkijken en verder gaan met mijn Woedhoe-e? Of moet ik wachten tot ik helemaal niets meer voel?" Gelieve mij hierin te adviseren, moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

Deze zaak kan bij sommige mensen voorkomen, en het zijn illusies en waanvoorstellingen (Wiswaas; influisteringen van een Shaytaan). Het kan ook voorkomen dat sommige mensen te snel het urineren beëindigen. Zij dienen pas te stoppen met urineren totdat zij er zeker van zijn dat de urine gestopt is. De geslachtsdeel dient dan gewassen te worden met water en daarna heeft hij zijn plicht gedaan. Als er vrees is voor waanvoorstellingen dan besprenkel je het ondergoed met wat water en de waanvoorstellingen achterwege te laten, want dit zal hem helpen de waanvoorstellingen achterwege te laten.

Als het illusies en waanideeën zijn die geen werkelijkheid zijn dan dient hij geen aandacht hieraan te besteden. De gelovige dient niet om te kijken naar zulke zaken, want dit moedigt de Shaytaan aan, want de Shaytaan staat te popelen om de goede daden van de zonen van Adam, zoals het gebed, enz. te verderven. Men dient op te passen voor zijn listen en waanvoorstellingen, en te vertrouwen op Allah (de Verhevene).

Men dient ervan uit te gaan dat de waanvoorstellingen het werk van de Shaytaan zijn die geen werkelijkheid zijn en de gelovige dient hier geen aandacht aan te besteden tijdens de Woedhoe-e en het gebed, en ervan uit te gaan dat dit het werk is van de Shaytaan is. Kortom: men dient geen aandacht te besteden aan deze waanvoorstellingen, en als hij er zeker van is dat urine zijn het geslachtsdeel verlaten heeft dan dient hij de wassing van het geslachtsdeel te herhalen en opnieuw de wassing te verrichten.

Wat betreft de vermoedens: men dient hier geen aandacht aan te besteden zelfs als men voor negentig procent weet dat er iets zijn lichaam verlaten heeft totdat hij zeker weet dat dit aan de orde is, want dit is iets wat afkomstig is van de Shaytaan, en zolang hij niet zeker is, dient hij door te gaan met zijn Woedhoe-e en zijn gebed. De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) werd gevraagd: "O boodschapper van Allah, de man verbeeld zich dat er iets zijn lichaam verlaten heeft tijdens het gebed. Moet hij het gebed verlaten? De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Hij dient het gebed niet te verlaten totdat hij een geluid hoort of een geur ruikt."

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) adviseert de bidder om het gebed niet te verlaten om een verbeelding en illusie totdat hij een geluid hoort (windje) of een geur ruikt. Dus als een persoon klaar is met zijn Woedhoe-e en vervolgens iets "voelt' hoeft hij niet opnieuw Woedhoe-e te doen, maar door te gaan met zijn Woedhoe-e of zijn gebed, totdat hij voor 100% zeker is dat er iets zijn lichaam verlaten heeft. Zo niet, dan is de oorsprong dat er niets zijn lichaam verlaten heeft, want dit is het werk van de Shaytaan en zijn influisteringen en verbeeldingen zodat hij de gelovige moe maakt en hem te bezig houdt met deze zaken. Wij vragen Allah ons te beschermen." Einde citaat.

Sheikh Abd al-"Aziz ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn). Fataawa noer "alaa Ad-derb (2/577).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN