Vraag & Antwoord

Maakt het aanraken van een hond de handen onrein?

Is het aanraken van een hond is h'araam (verboden) of makroeh (afkeurenswaardig)? Ik hoorde van veel moslims dat honden onrein zijn, en dat de Shaytaan op hen heeft gespuugd.Is het ook zo dat wanneer wij een hond hebben aangeraakt wij onze handen een paar keer moeten wassen? Ik heb niets gevonden over dit onderwerp gevonden in de Qor-aan of de H'adieth of islamitische boeken

Alle lof is voor Allah.

Het antwoord op deze vraag is tweeledig.

Allereerst: het houden van een hond.

"Het is h'araam voor de moslim om een hond te houden, behalve in de dingen waarover een religieuze tekst is gekomen die toestaan om honden te houden. De beloning van degene die een hond als huisdier neemt, behalve een hond voor de jacht of de landbouw (of vee), wordt iedere dag met een qiraat of qiraataan verminderd.

Ibn "Oemar (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zeggen: "De beloning van degene die een hond houdt, met uitzondering van honden getraind voor de jacht of vee, wordt elke dag met twee qiraat verminderd." Overgeleverd door al-Boekhaarie (5059) en Moeslim (2941).

En qiraat is een metafoor voor een groot deel van de beloning, en als er afbreuk is aan de beloning betekend dit dat degene die een hond als huisdier neemt een zonde pleegt. Het verliezen van beloning impliceert het verbod, dat wil zeggen de daaruit voortvloeiende zonde die gepleegd wordt door een hond te nemen.

De onzuiverheid van honden behoort tot een van de grootste onreinheden van onder de dieren. De onreinheid van een hond (speeksel) kan alleen worden verwijderd door zeven maal te wassen, waarvan een met aarde. Zelfs varkens, waarvan het verbod genoemd is in de Qor-aan en dat zij een gruwel zijn, bereikt niet deze limiet van onreinheid.

Honden zijn onrein en vies, maar helaas vinden we dat sommige mensen zich aangetrokken voelen tot de manieren van ongelovigen en hun obscene gewoonten waardoor zij begonnen zijn honden als huisdieren te houden zonder de noodzaak en behoefte ervoor. Zij nemen honden als huisdieren, maken hen schoon, ondanks dat de hond nooit rein wordt al zou je de hond wassen met een zee van water! Omdat de hond in wezen onrein is.

Het advies aan hen is om berouw te tonen tot Allah, en honden weg te houden van hun huizen.

Maar voor degenen die een hond nodig hebben voor de jacht of landbouw (bewaking), of vee is het toegestaan een hond te houden (maar niet binnen!) omdat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) hiervoor toestemming gaf. Als je deze hond het huis uitdoet en hem hebt verwijderd ben je niet meer verantwoordelijk hiervoor. Laat een hond niet bij jou thuis.

Ten tweede:

Het oordeel over het aanraken van een hond.

Als je de hond aanraakt, zonder dat er vocht op de hand komt, maakt het de hand niet onrein. Maar als jouw hand nat wordt, betekend dit onreine handen volgens de mening van vele geleerden. Het is daarna verplicht de handen zeven maal te wassen waarvan een keer met zand.

Wat betreft de potten en pannen: wanneer de hond erin likt (drinkt) is het verplicht dit keukengerei zeven maal te wassen waarvan eenmaal met zand zoals dit bevestigd is in de overlevering van Aboe Hoerayrah e.a. dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Als een hond drinkt uit een van jullie keukengerei dan dien je dit zeven maal te wassen waarvan eenmaal met zand." Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim. Zie Fataawa Sheikh Mohammad ibn Saalih' al-"Oethaymien (11/246) en "Fataawa Islaamiyyah 4/447'

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' Al-Moenaddjid, vraagnummer: 13356.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN