Vraag & Antwoord

Wanneer dient de siwaak gebruikt te worden door degene die de wodhoo-e doet?

Ik wil het oordeel weten over het gebruik van de siwaak tijdens de Wodhoo-e? Is het beter om deze vóór of na de Wodhoo-e te gebruiken? Moge Allah jullie zegenen.

Alle lof zij Allah en de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allah. Voorts:

De geleerden zijn het met elkaar eens over de aanbeveling van het gebruik van de wodhoo-e. Dit is gebaseerd op de overlevering van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Ware het niet dat ik het moeilijk voor mijn natie zou maken zou ik hen met de siwaak opdragen bij elke Woede.” Overgeleverd door al-Boekhaarie en ibn Khoezaymah in zijn sah’ieh’ (140) en authentiek verklaard door Sheikh Al-Albaanie in “Irwaa-e al-Ghaliel” (1/109).

Tevens is de overlevering overgeleverd door Ahmed (9612) met de versie: “Ware het niet dat ik het moeilijk zou maken voor mijn natie dan zou ik hen opdragen met de siwaak met elke wodhoo-e.” Authentiek verklaard door Sheikh Al-Albaanie in sah’ieh’ al-Djaami’ (5317).

De geleerden verschilden van mening over het moment van het gebruik van de wodhoo-e. Wanneer dient de siwaak gebruikt te worden bij de wodhoo-e?

Sommige zeiden vóór de Basmallah (het noemen van de naam van Allah bij het begin van de wodhoo-e) bij de wodhoo-e en sommigen zeiden bij het verrichten van de Madhmadhah (het spoelen van de mond).

Ibn Nadjiem, moge Allah hem barmhartig zijn, zei: “Er is een meningsverschil over het moment van het gebruik van de siwaak. In “an-Nihaayah” en “Feth’ al-Qadier” (van de H’anafie leer) is gekomen dat het gebruik van de siwaak bij de Madhmadha is. In het boek “Al-Badaa-ie’” en “Al-Moedjtaba”: vóór het verrichten van de wodhoo-e. En de meesten zeggen dat het gebruik van de Siwaak bij de Madhmadhah is want dit is vollediger en reiner.” Einde citaat uit “al-Bah’r ar-Raa-eq” (1/21).

Imaam az-Zarkashie (moge Allah hem barmhartig zijn) zei: “Het gebruik van de siwaak is gewenst op verschillende momenten: bij het gebed en bij het verrichten van de Mahdmadhah bij de wodhoo-e.” Einde citaat uit “Sharh’ az-Zarkashie”: 1/30.

Imaam as-Shawkaanie, moge Allah hem barmhartig zijn, zei: “Wat genoemd is door ibn Hadjar al-Haytahmie is dat de siwaak vóór de Basmallah is. Echter waarop gebouwd wordt is dat het gebruik van de siwaak na het wassen van de handen en vóór de Madhmadhah is.” Einde citaat uit “H’awaashie Asharwaanie:”1/221.

Sheikh ibn ‘Oethaymien, moge Allah hem barmhartig zijn, zei: “Het gebruik van de siwaak bij de wodhoo-e is met de Madhmadhah. Want dit is de plaats van het reinigen van de mond en de siwaak is ter reiniging van de mond zoals de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De Siwaak is een reiniging van de mond en een tevredenheid van de Heer.” Dus de Siwaak is wanneer de mond gewassen wordt. Als je wenst kun je de siwaak ook gebruiken nadat je klaar bent met de wodhoo-e, en als je wenst vóór het verrichten van de wodhoo-e. Maar het beste is om de Siwaak te gebruiken bij de Madhmadhah.” Einde citaat uit “Beknopte uitleg van Boeloegh al-Maraam”: 2/44.

Hij zei ook: “De geleerden zeiden: het gebruik van de wodhoo-e is bij de Madhmadhah want de Madhmadhah is het reinigen van de mond. Als dit niet mogelijk is dan na de wodhoo-e, en hierin is veel toelaatbaarheid.” Einde citaat uit “al-Liqaa-e al-Maftooh’”: 31/133.

Sheikh al-Albaanie (moge Allah hem barmhartig zijn) is van mening dat het gebruik van de siwaak vóór de Basmallah in de wodhoo-e is. Hij zei: “De beschrijving van de wodhoo-e is als volgt: siwaak, Basmallah, het driemaal wassen van de handen –deze zijn Soennah – Madhmadhah, al-Istinshaaq en al-Istinthaar (uitsnuiten van water uit de neus).” Einde citaat uit “at-Tamr al-Moestataab”, blz. 9.

En Allah weet het beste.

Mohammed Saalih al-Moenaddjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN