Vraag & Antwoord

Hoe dient een passagier de wodhoo-e te doen wanneer er geen water is in het vliegtuig?

Als er geen water is in het vliegtuig, of bevroren is of de passagier geen water mag gebruiken uit vrees voor het vliegtuig of het water onvoldoende is, hoe dient dan de vliegtuigpassagier te bidden en er geen zand voorhanden is?

Alle lof zij Allah en de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allah. Voorts:

De wodhoo-e zoals je in jouw vraag genoemd hebt is niet mogelijk en moeilijk en Allah, de Verhevene, zegt: “Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (Soerat al-H’adj (22), aayah 78). In een ander vers zegt Allah, de Verhevene: “Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.” (Soerat at-Taghaaboen (64), aayah 16).

Maar als je kunt landen op het vliegveld op het laatste moment van het tweede gebed waarbij het toegestaan is een ander gebed met dit gebed te voegen dan dient je de intentie te hebben om Djam’ at-Ta-ekhier te doen en de gebeden samen te voegen wanneer je landt op het vliegveld. Maar als het niet mogelijk is gebeden samen te voegen zoals bijvoorbeeld dat het de laatste moment is van het tweede gebed of een gebed dat niet samengevoegd kan worden zoals al-‘Asr en al-Maghrib of al-‘Ishaa-e met al-Fadjr of al-Fadjr met ad-Dhohr, dan dien je te bidden naargelang je situatie.

“i’laam al-Moesaafirien biba’die Aadaab wa Ahkaam as-Safar” van Sheikh Mohammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, moge Allah hem barmhartig zijn, blz.11.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjied

 

* Djam’ at-Ta-ekhier is het uitstellen van een gebed waarbij het toegestaan is een volgende gebed te bidden. Bijvoorbeeld je stelt het Dohr gebed uit en bidt deze samen verkort met het ‘Ars gebed tijdens de reis.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN