Vraag & Antwoord

Wat dient de ongestelde vrouw te doen in de Laylatoe alQadr?

“Wat is mogelijk voor de vrouw die menstrueert te doen in de Laylatoe alQadr? Is het mogelijk voor haar om beloningen en hassanaat te verdienen door haar bezigheid met aanbiddingen? En wanneer het antwoord met “ja” is, wat zijn dan deze zaken die zij kan uitvoeren tijdens deze nacht? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.”

Alle lof is voor Allah.

Een vrouw die menstrueert kan alle vormen van aanbiddingen verrichten behalve het gebed, het vasten, het rondgaan om de Ka’bah (Tawaaf) en de ‘Itikaaf (afzondering met het oogpunt op aanbidding) in de moskee.

Het is overgeleverd van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dat hij de tien laatste nachten van de Ramadan in aanbidding doorbracht. Imaam al-Boekhaari (2024) en Moslim (1174) hebben via ‘A’iesha overgeleverd: “Wanneer de tien laatste nachten van de Ramadan aanbraken, bracht hij deze in aanbidding door, maakte zijn familie wakker en stroopte zijn mouwen op.”

Het doorbrengen van de nachten in aanbidding is niet specifiek met het gebed, maar omvat alle vormen van aanbiddingen. Zo is dit uitgelegd door de geleerden.

Al-Haafidh ibn Hadjar zei: “en hij bracht deze nachten in aanbidding door” betekent dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn nachten in aanbidding doorbracht.

Imaam an-Nawawie zei: “Dat wil zeggen dat hij zijn nachten doorbracht in het gebed en andere vormen van aanbiddingen.

Al-Moebaarakfoorie zei in ‘Awn al-Ma’bood’: “Dat wil zeggen dat hij zijn nacht doorbracht met het gebed, het gedenken van Allah en het lezen van de Qor-aan.”

Het gebed is ongetwijfeld het beste wat een dienaar dient uit te voeren van de aanbiddingen tijdens de Laylatoe alQadr. Daarom zei de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Van wie de Laylatoe alQadr in gebed doorbrengt met oprecht geloof en rekent op de beloning worden de voorgaande zonden vergeven.” Overgeleverd door al-Boekhaari (1901) en Moslim (760).

Aangezien de menstruerende vrouw niet kan bidden tijdens de Laylatoe alQadr kan zij andere vormen van aanbiddingen verrichten tijdens deze nacht, waaronder:

1. Het lezen van de Qor-aan.
2. Het gedenken van Allah zoals de Tesbeeh, Tahleel, Tahmeed en andere vormen van het gedenken. Het veelvuldig opzeggen ‘Soebhaana llah’, ‘Alhamdoe lilah’, ‘Laa ilaaha illa Allah’, ‘Allahoe Akbar’, ‘Soebhanna llah wa bihamdieh’, ‘Soebhaana llah al-Adheem’…e.d.
3. Het verrichten van ‘al-Istighfaar’ door het zeggen van ‘Astaghfiroe Allah’.
4. Het verrichten van smeekgebeden en het vragen van Allah het goede van zowel deze wereld als het Hiernamaals. De smeekgebeden behoren tot een van de beste vormen van aanbiddingen en daarom zei de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “ad-Doe’aa (smeekgebeden) is een aanbidding.” Overgeleverd door at-Tirmidi (2895) en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie in Sahieh at-Tirmidi (2370).

Het is dus mogelijk voor de ongestelde vrouw om dit soort van aanbiddingen en andere vormen ervan te verrichten tijdens de Laylatoe alQadr.

Wij vragen Allah om ons te leiden naar datgene waar Hij van houdt en van ons de goede  daden te accepteren.

Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid (moge Allah hem beschermen).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN