Vraag & Antwoord

Het vasten wordt niet geaccepteerd als iemand niet bidt

“Is het toegestaan om te vasten zonder het gebed uit te voeren?”

Alle lof is voor Allah.

Van degene die niet bidt worden geen andere daden aanvaardt zoals Zakaat, vasten, Hadj of iets anders van de goede daden.

Imaam al-Boekhaari (520) heeft via Buraydah (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd die zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Van degene die het 'Asr gebed niet bidt worden de goede daden vruchteloos.”

En de betekenis van "zijn goede daden" wil zeggen dat deze daden hem niet ten goede komen en vruchteloos worden. Deze hadith geeft aan dat Allah van degene die het gebed verzaakt zijn daden niet aanvaardt en niets van zijn daden tot Hem opgeheven wordt.

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei over de betekenis van deze overlevering in zijn boek “as-Salaah” (blz. 65):

"Wat uit de overlevering opgemaakt kan worden is dat de vruchteloosheid van daden in twee soorten zijn: het nalaten van het gebed ten allen tijden, en dit leidt tot de nutteloosheid van alle daden, en het specifiek nalaten van het gebed op een specifieke dag. Dit leidt ertoe dat de daden op deze dag vruchteloos worden. Dit laat zien dat een algemene verwaarlozing van het gebed ertoe leidt dat algemene daden verloren gaan, en het specifiek nalaten ertoe leidt dat specifieke daden verloren gaan.” Einde citaat.

Sheikh Ibn 'Oethaymeen (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraag in “Fataawa as-Siyaam” (blz. 87)over het oordeel over degene die niet bidt.

Hij antwoordde:

“Het vasten van degene die niet bidt is vruchteloos en niet aanvaardbaar, omdat degene die niet bidt een ongelovige en afvallige, want Allah (De Verhevene) zegt: “Wanneer zij dan berouw tonen, en de Salaah onderhouden en de Zakaat geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst. En Wij zenden de Verzen uiteen aan een dat volk dat weet.” (Soerat at-Tawbah (9) aayah 11). De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Tussen een man en Shirk en Kufr staat het opgeven van zijn gebed.”  (Overgeleverd door imaam Moslim (82). In een andere overlevering zei de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Het verbond dat ons van hen scheidt is het gebed; wie het gebed opgeeft is een ongelovige geworden.” (Overgeleverd door imaam at-Tirmidi (2621) en authentiek verklaard door Sheikh al-Baanie in Sahieh at-Tirmidi.

En waarlijk dit is ook de algemene verklaring van de metgezellen. 'Abdullaah ibn Shaqeeq (moge Allah hem genadig zijn) die één van de meest prominente Taabi'oen   was, zei: "De metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zagen geen enkele daad achterwege laten als Koefr behalve het achterwege laten van de Salaah. En gebaseerd op dit, als een persoon zou vasten maar niet zou bidden, dan wordt zijn vasten afgewezen en niet geaccepteerd (door Allah) en er is geen voordeel voor hem te behalen bij Allah op de Dag der Opstanding. En wij zeggen tegen hem: “Bidt en vast dan, want vasten en niet bidden zorgt ervoor dat het vasten niet wordt geaccepteerd want geen enkele daad van aanbidding wordt geaccepteerd van een Kaafir (een ongelovige).” Einde citaat.

Het permanent comité (10/140) werd gevraagd: “Als een persoon gedreven is te vasten tijdens de Ramadan en zo ook het gebed alleen in deze maand verricht, maar wanneer de Ramadan aan zijn einde is hij het gebed verlaat, is zijn vasten dan geldig?”
 
Zij antwoordden:

“Het gebed is een van de pilaren van islaam, en het is de belangrijkste pilaar na de Shahaadatayn. Het is een individuele verplichting (Fard ‘ ayn), en wie het niet uitvoert omdat hij ontkent dat het verplicht is, of omdat hij het niet doet omdat hij achteloos en lui is, is een Kaafir. Met betrekking tot degenen die vasten in Ramadan en alleen in Ramadan bidden, dit is proberen Allah te bedriegen, en er zijn helaas inderdaad mensen die alleen in Ramadan aan Allah denken. Hun vasten is niet geldig als zij niet op andere tijden dan in Ramadan bidden, het maakt hen ongelovigen in de zin van ernstige Koefr (Koefr akbar), zelfs al ontkennen ze niet dat het gebed verplicht is, dit is volgens een van de twee verschillende meningen van geleerden hierover.” Einde citaat.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjid (moge Allah hem beschermen).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN