Vraag & Antwoord

Het oordeel over het bezoeken van graven

Wat is de uitspraak om de graven te bezoeken?

Alle lof zij Allah.

Het bezoeken van graven is een Soennah (aanbevolen handeling). De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft ermee opgedragen en heeft zelf ook graven bezocht. Op het gezag van Boeraydah via zijn vader dat hij zei: "De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Ik had jullie verboden de graven te bezoeken, welnu bezoekt haar." (Overgeleverd door imaam Moeslim). In een overlevering bij imaam at-Tirmidzie: "Want waarlijk, het bezoeken van graven herinnert aan het Hiernamaals."

Ibn "Abdoel-Barr (moge Allah hem genadig zijn) zei: "In deze overlevering is een jurisprudentie kwestie: de legitimiteit om naar begraafplaatsen te gaan en deze te bezoeken. Hierover is er een overeenstemming van geleerden dat het bezoeken van graven voor mannen legitiem is, en er een meningsverschil wat betreft het bezoeken van graven door vrouwen. Het is bevestigd dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Ik had jullie verboden om de graven te bezoeken, welnu bezoekt haar..." Einde citaat van Temheed (20/239).

"Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) naar de begraafplaats "Baqie' en zei: "Assalaamoe 'alaykoem ddieyaara qawmien moe-emieniena. Ataakoem maa toee'adoen, gadan ghair moe'djaloen, wa iennaa ien shaa-a Allaahoe biekoem laah'ieqoon. Allahoemma ghfir li'ahlie al-"Arqad.'"

(Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats, uit de gelovigen.Tot jullie is het woord gekomen wat voor jullie bevestigd is (de dood), zonder vertraging. Met Allah's wil zullen wij jullie tegemoetkomen. O Allah, vergeef de doden van de begraafplaats Baqie' al-"Arqad"). Overgeleverd door imaam Moeslim (974).

Imaam an-Nawawi zei (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De teksten van de As-Shaafi'ie wetschool en onze metgezellen zijn overeengekomen dat het bezoeken van graven aanbevolen is voor de mannen. Dit is tevens de mening van alle geleerden. Het bewijs hiervan is de authentieke bekende overleveringen. In beginsel was het bezoeken van graven niet toegestaan, en vervolgens is dit oordeel opgeheven." Einde citaat van "Sharh'oe al-Moehaddab" (5/284).

Volgens de woorden van het "permanent comité" (9 / 103): "Het behoort tot de Soennah voor de mannen dat de graven bezocht worden, aangezien de boodschapper graven bezocht en hiermee heeft opgedragen. De rechtgeleide Khaliefen na hem hebben dit ook uitgevoerd, en de rest van de metgezellen, en de imams van de moslims zonder twist. Dus er was een zekere consensus (Idj'maa'). De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Ik had jullie verboden de graven te bezoeken, welnu bezoekt haar want het bezoeken van graven doet aan het Hiernamaals herinneren." Einde citaat.

as-San'aani (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Het bezoeken van graven is een zaak die zonder meningsverschil overeengekomen is. Bij het bezoeken van graven dient de nadruk gelegd te worden op het recht van ouders (door hun graven te bezoeken) vanwege de verslagen (aathaar) die hierover zijn gekomen."Einde citaat van Soeboeloe as-Salaam (2/114).

De reden van de rechtmatigheid van het bezoeken aan de graven, zei Sheikh Abdullah Ghoenaymaan: "Het bezoeken van graven is rechtmatig om twee redenen:

Een van deze redenen: dat de mens aan zijn eindbestemming herinnert wordt, want hij zal uiteindelijk eindigen waar deze overledene geëindigd is, zijn terugkeer zal naar het graf zijn. Het in onontkoombaar dat hij ook eens begraven zal worden. De bezoeker van graven zal dan extra ijverig zijn best doen om het goede te doen, en zich het Hiernamaals herinneren en zichzelf vermanen met wat hem te wachten staat.

De tweede reden: het komt de overledene ten goede wanneer de bezoeker smeekbeden voor hem doet, want de overledene heeft de smeekbede het hardst nodig op dit moment van een waarlijk broeder die uit zijn hart de smeekbede voor hem doet. Dit is het tegenovergestelde van wat sommigen doen bij het bezoeken van graven van het vragen van de overledene. Dit is het tegenovergestelde van wat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) beoogde voor zijn natie van het bezoeken van de graven." Einde citaat van Sharh'oe Fat-h' al-Madjied.

De aanbeveling de graven te bezoeken is wanneer de graven zich op dezelfde plaats bevinden als waar de bezoeker woont. Als het graf echter ver weg ligt van de plaats van de bezoeker en er een reis naar neemt en een reiziger genoemd wordt dan is het in dit geval niet toegestaan dit graf te bezoeken, omdat je geen reizen mag afleggen speciaal om bepaalde graven te bezoeken.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed ibn Saalih' al-Moenadjid (moge Allah hem beschermen)


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN