Vraag & Antwoord

Het parfumeren van de vrouw wanneer zij naar de moskee gaat

Wij merken op dat een aantal vrouwen die naar de Tarawieh’ gebeden komen in de moskee parfum gebruiken die door mannen geroken wordt die achter hen lopen of in de buurt zijn.  Wij hebben deze vrouwen geadviseerd maar ze opperden dat het parfumeren en naar de moskee gaan behoort tot het respect voor de moskee. Wat is de mening hierover?

De basis voor de wettelijke bepalingen dienen de teksten van de Qor-aan en de Soennah te zijn, en niet de meningen en inzichten. En in deze zaak zijn er talrijke teksten gekomen die vrouwen verbieden om parfum te dragen wanneer ze vertrekken uit hun huizen:

1 – Van Aboe Moesa al-Ash'ari (moge Allah tevreden met hem zijn) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Elke vrouw die zich parfumeert en daarna naast de mensen passeert opdat ze haar geur zouden ruiken, pleegt ontucht.”

2 –Zaynab at-Thaqafiyyah levert over dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Als een van jullie naar de moskee gaat dient zij geen parfum te gebruiken." 

3 –Het is overgeleverd via Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Elke vrouw die zich parfumeert dient niet met ons het ‘Ishaa-e gebed te bidden.”

4 – Moesa ibn Yasaar levert van Abu Hoerayrah: “Een vrouw kwam langs Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) terwijl het geur van de parfum uit haar kleren straalde. Hij zei tegen haar:"Waar ga je naar toe O dienares van de Almachtige?" Ze antwoordde:"Richting de moskee". Hij zei:"En je parfumeert?" Ze zei:"Ja. "Hij zei:"Ga terug naar huis en verricht de grote wassing, ik heb de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) horen zeggen:"Allah accepteert het gebed niet van een vrouw die naar de moskee is gegaan, terwijl zij geparfumeerd is totdat zij teruggaat en zich wast" Ibn Khoezaymah.

De reden voor een verbod is duidelijk, en dat is het parfumeren de lusten aanwakkert. De geleerden hebben soortgelijke zaken zoals kleding en sieraden die de schoonheid van de vrouw toont ook hetzelfde oordeel gegeven,  en zo ook het zich mengen met mannen.” Zie Fet-h’ al-Baarie (2/279). 

Ibn Daqieq al-‘Ied zei: “De overlevering impliceert het verbod voor de vrouw om geparfumeerd naar de moskee te gaan, want dit wakkert de lusten op bij de man. Dit is vermeld door al-Manaawie in “Fayd al-Qadier” in de uitleg van de overlevering van Aboe Hoerayrah. 

Na deze authentieke religieuze bewijzen is er geen ruimte voor debat of tegenstand. De islamitische vrouw dient bewust te zijn van de ernst van het probleem en de zonde als gevolg van de schending van deze religieuze oordeel, en niet te vergeten dat ze vertrokken is om een beloning te ontvangen (door in de moskee te bidden) en niet te vervallen in een zonde. Wij vragen Allah voor de veiligheid en welzijn.

Ter verduidelijking, wij hebben gelezen over een wetenschappelijke ontdekking dat onlangs door biologen is ontdekt en dat is dat er in de neus een klier dat seksuele lusten opwekt bij het ruiken van bepaalde geuren. Dat wil zeggen dat er een direct verband is tussen de zintuig en het ruiken van de geur dat lusten opwekt. Als dit waar is, dan is dit een teken dat aantoont –zelfs aan de ongelovigen – van de nauwkeurigheid en stiptheid van de islamitische bepalingen die pleiten voor de kuisheid en alle wegen naar immoraliteit sluiten.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


Stichting Waqf/Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 3

Introductie tot de Islamitische wetenschappen

Stichting Waqf / Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 2

Opleiding Islamitische wetenschappen

Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN