Bibliotheek

1. Inleiding

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Alle lof zij Allah, Degene die de Qor’aan neergezonden heeft in de maand Ramadan. De zegeningen en gebeden zijn met de beste der schepselen, met zijn familieleden en met de eervolle metgezellen.

De maand Ramadan is een maand die een hoge waarde bij Allah de Verhevene heeft, hierin is de Edele Qor’aan neergezonden in een nacht die beter is dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Djbriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering.” (Soerat Al Qadr aya 3-5).

Deze maand is de maand van de Qor’aan en van het vasten, in deze maand worden de satans vastgeketend, in deze maand vermeerderen de moslims hun goede daden en allerlei aanbiddingen en komen dichtbij hun Heer door giften te geven aan armen behoeftigen.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN