Bibliotheek

. Huilen tijdens het reciteren van de Qor-aan

Het was niet een gewoonte van de salaf om de Qor’aan te reciteren zoals poëzie gelezen wordt, zonder te denken over de betekenis van de gereciteerde verzen. Zij raakten geëmotioneerd door de woorden van Allah (Geprezen is Hij de Verhevene). Hun harten beefden bij het horen van Zijn woorden. Het is overgeleverd door Abdoullah Ibn Mas’oud (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft: “lees voor mij” ik zei: “lees ik de Qor’aan voor u en naar u is hij neergezonden” hij zei: “ik wil hem van iemand anders horen” hij (Abdoullah Ibn Mas’oud) zei: “ik reciteerde soerat An-Nisaa “en hoe dan, indien Wij uit iedere gemeenschap een getuige (een profeet) naar voren brengen en Wij jou (O, Mohammed) als getuige tegen degenen (van jouw gemeenschap die zondigden) naar voren brengen?” (Soerat An-Nisaa-e aya 41)  Hij (de profeet) zei: “genoeg, stop” ik keek naar hem en zag tranen uit zijn ogen vloeien. Overgeleverd door Boekharie. 

Abou Hoeraira (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:”Toen het volgende geopenbaard was “Zijn jullie verbaasd over de Qor’aan? En lachen jullie, en huilen jullie niet?” Soerat An-nadjm aya 59-60.  huilden de mensen van Assoeffa totdat de tranen over hun wangen vloeiden. Toen de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hun gehuil hoorde, zei hij:”Wie door vrees van Allah huilt, betreed de Hel niet”. Ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) reciteerde soerat Al Moethaffiefien totdat hij bij de volgende vers kwam “Op de Dag waarop de mensen voor de Heer der Werelden staan” Soerat Al Moetaffiefien aya 6.. Hij huilde totdat hij op de grond neerviel, en kon de rest van de verzen niet meer reciteren.

Overgeleverd door Moeza’hiem ibn Zafar, hij zei:”Soefian Atthawrie heeft een keer voor ons gebeden, hij reciteerde de Qor’aan totdat hij bij de volgende vers kwam:”U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp” Soerat Al fatiha aya 5., hij huilde tot hij niet meer kon reciteren. 

Overgeleverd door Ibrahim ibn Al ash’at, hij zei:”In een nacht hoorde ik Al fodhayl zeggen, tijdens de recitatie van Soerat Mohammed, terwijl hij huilde en de volgende vers steeds herhaalde:”En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn, En Wij beproeven jullie daden” Soerat Mohammed aya 31.. Hij herhaalde de vers “En Wij beproeven jullie daden” zeggende: ”Onze daden?” Als u onze daden beproeft zult u onze geheimen blootstellen, als U onze daden beproeft zult U ons ten gronde stellen en bestraffen in het hiernamaals. Hij herhaalde deze woorden terwijl hij huilde.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN