Bibliotheek

. Voorwaarden van het vasten van de Ramadan

1. Islam: er rust geen plicht op een ongelovige om  te vasten totdat hij moslim wordt

2. Geestelijk gezond zijn: er rust geen plicht op een dwaas om te vasten totdat hij zijn verstand terugkrijgt.

3. Puberteit: een kind hoeft niet te vasten totdat hij de puberteit bereikt heeft, maar hij wordt bevolen om mee te vasten als hij daartoe in staat is, zodat hij kan wennen.

4. Het in staat zijn om te vasten: een persoon krijgt vrijstelling wanneer hij verhinderd wordt te vasten door ouderdom of een ongeneeslijke ziekte, hij moet dan voor iedere dag die hij niet vast een arme voeden.

5. Het eindigen van de menstruatieperiode: menstruerende vrouwen mogen niet vasten totdat de menstruatie eindigt.

6. Het eindigen van nifaas  :  vrouwen mogen niet vasten totdat zij rein zijn van nifaas.

7. De intentie hebben om de gehele maand te vasten: er wordt aangeraden om iedere gevaste dag met een intentie te beginnen.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN