Bibliotheek

. Tijden van het vasten

Vanaf de eerste zonschemering tot zonsondergang. Het islamitische oordeel over het vasten van de Ramadan is dat deze verplicht is. Het vasten van de Ramadan is de vierde zuil van de islam, Allah de Verhevene zegt: "O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie,hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen" Soera Al Baqarah aya 183.

Het vasten van de Ramadan is voorgeschreven voor iedere moslim die de puberteit bereikt heeft, geestelijk gezond is en in staat is om te vasten, dit geldt voor zowel man als vrouw. 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN