Bibliotheek

. Uitspraken met betrekking tot de Ramadan

 

- Het gebruik van de siewaak (siewaak of Assiewaakis is het tandenstokje waarmee men zijn tanden ermee poetst) tijdens het vasten.

Vraag: Er zijn mensen die graag hun tanden niet willen poetsen met een tandenstokje tijdens het vasten…Ze vrezen dat dit het vasten ongeldig maakt…wat is de geprefereerde tijd voor het tandenpoetsen in de Ramadan?

Antwoord: Vrees hebben om de tanden te poetsen met een tandstokje tijdens het vasten of buiten het vasten is niet door de Qor’aan of Soenna (de oorspronkelijk betekenis hiervan is “weg” of “te volgen pad”. In de islam wordt het als een technische term gebruikt voor het gehele doen en laten van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en zijn metgezellen (Allah’s welbehagen zij met hen).)te bewijzen, dit omdat Assiewaak  tot de Soenna van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) behoort. In de bekende authentieke hadith is overgeleverd dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei:”Het is een reiniging voor de tanden, en een oorzaak van tevredenheid van de Heer”. Siewaak is toegestaan en aan te raden na het verrichten van de kleine wassing, voor het gebed, bij het waken en tijdens het vasten….

Sheikh Ibn Al ‘oethaymien

 

- Mondspoeling tijden het vasten.

Vraag: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast en het water komt tot zijn keel, wat niet opzettelijk gebeurd. Maakt dit het vasten ongeldig?

Antwoord: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast, en het water komt tot zijn keel, dan is het vasten van desbetreffende persoon niet ongeldig, omdat hij dat niet met opzet gedaan heeft. Allah de Verhevene zegt:”En er is geen zonde voor jullie in de fouten, die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen” Soerat Al Ahzaab aya 5..

Sheikh Ibn Al ‘otheymien

 

- Het islamitische oordeel over het gebruik van de tandenborstel tijdens het vasten.

Vraag: Is het toegestaan om de tanden te poetsen met tandpasta na de eerste zonschemering tijdens het vasten? En als het wel toegestaan is, maakt het bloed wat van de tanden vrij komt tijdens het gebruik van de tandenborstel, het vasten ongeldig?

Antwoord: Het is toegestaan om na de eerste zonschemering, (wanneer men zich onthoudt van het eten, drinken…) gebruik te maken van tandpasta en een tandenborstel om de tanden te poetsen. Sommige geleerden zien het als afkeurenswaardig voor een vastende om de siewaak te gebruiken na de middag, omdat de geur uit de mond van een vastende verdwijnt. Men kan wel de etensresten van zijn tanden verwijderen. Wat betreft het gebruik van tandpasta, het is af te raden om het te gebruiken, dit omdat tandpasta een geur  en smaak heeft. Het beste is dat men tandpasta na de sahoer gebruikt, en als het toch noodzakelijk gebruikt moet worden dan moet er rekening gehouden worden met het slikken van de tandenpasta.

Het bloed dat vrij komt van de tanden na het poetsen met een tandenborstel maakt het vasten niet ongeldig.

Sheikh Ibn Djiebrien

 

- Bloed afstaan tijdens het vasten.

Vraag: Wat is de islamitische oordeel over een persoon die bloed heeft afgestaan tijdens het vasten voor een onderzoek.

Antwoord: Dit maakt het vasten niet ongeldig, omdat het noodzakelijk is om bloed op te nemen bij zulke onderzoeken. Tevens valt dit niet onder de zaken die het vasten ongeldig maken.

Sheikh Ibn Baaz

 

- Maakt de oogdruppel het vasten ongeldig? 

Vraag: Is het gebruik van oogdruppels, niet toegestaan tijdens het vasten en wordt het vasten hiermee ongeldig?

Antwoord: Wat bekend is, is dat de oogdruppel het vasten niet ongeldig maakt. Geleerden verschillen van mening als de oogdruppel tot de keel komt.

De oogdruppel maakt het vasten niet ongeldig omdat het oog niet een voedingsbron is. 

Sheikh Ibn Baaz

 

- Het oordeel over een prik tijdens het vasten.

Vraag: beïnvloeden de medische prikken het vasten tijdens de Ramadan? 

Antwoord: Medische prikken worden onderscheiden in twee categorieën: de bedoeling van de eerste categorie is het voeden van het lichaam, dit neemt de plaats in van andere voedingsmiddelen. Zulke prikken maken het vasten ongeldig, omdat het met de bedoeling gebruikt wordt om de lichaam te voeden. Het voeden van de lichaam tijdens het vasten op welke manier dan ook maakt het vasten ongeldig. Tot de tweede categorie behoren prikken die niet voedzaam zijn, deze maken het vasten niet ongeldig. Deze soorten prikken zijn niet te vergelijken met eten of drinken. Het vasten is altijd geldig totdat er iets optreedt wat het vasten ongeldig maakt, en wel terug te vinden is in de Qor’aan of de Soenna.

Sheikh Ibn Al ‘otheymien

 

- Niet met opzet eten of drinken tijdens het vasten.

Vraag: Wat is de oordeel over iemand die niet met opzet (door vergeetachtigheid) eet of drinkt tijdens het vasten. Is een persoon die hem ziet eten of drinken verplicht om hem te herinneren dat hij aan het vasten is?

Antwoord: Het vasten van degene die niet met opzet eet of drinkt is geldig. Maar wanneer hij zich herinnert dat hij vast, dient hij hetgeen wat hij in zijn mond heeft meteen uit te spugen. Aboe Hoerayra heeft overgeleverd dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft:”Wie zich vergist en tijdens het vasten eet of drinkt, dient zijn vasten niet te verbreken. Allah heeft hem opgevoed”. Vergeetachtigheid wordt niet bestraft, Allah zegt:”Onze heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken” Soerat Al Baqarah aya 286.. Wat betreft degene die een ander ziet eten of drinken tijdens het vasten dient hem eraan te herinneren, omdat dit tot het afraden van het slechte behoort, de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd:”Wie het verwerpelijke ziet, dient het te veranderen met zijn handen, en als hij daartoe niet in staat is dient hij dit te doen met zijn tong en als hij daartoe niet in staat is dan met zijn hart”. Het niet eten met opzet (door vergeetachtigheid) tijdens het vasten behoort niet tot het verwerpelijke, desbetreffende persoon wordt vergeven voor hetgeen wat hij gedaan heeft.

Sheikh Ibn Al ‘otheymien

 

- Een kind die de puberteit niet bereikt heeft is niet verplicht te vasten, hij dient wel aangespoord te worden om te vasten. 

Vraag: Mijn zoon heeft plezier in het vasten van Ramadan, doch het vasten van Ramadan schaadt hem. Moet ik het hem verbieden? 

Antwoord: Als het kind de puberteit niet bereikt heeft dan is het vasten voor hem niet verplicht, maar wanneer hij daartoe in staat is zonder belemmeringen en schadelijke gevolgen, mag hij wel vasten. De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) geboden hun kinderen te vasten. Ze gaven hun kinderen speelgoed om de tijd door te brengen. Wanneer het vasten hun kinderen schaadde, verboden ze hen het vasten.

Sheikh Ibn Al ‘otheymien

 

- Degene die een natte droom gehad heeft in de Ramadan.

Vraag: Als een persoon een natte droom gehad heeft tijdens het vasten van Ramadan, wordt zijn vasten dan ongeldig?

Antwoord: Een natte droom maakt het vasten niet ongeldig, omdat het niet met opzet geschiedt. Desbetreffende persoon moet de grote wassing verrichten. De grote wassing kan uitgesteld worden tot voor het volgende gebed. Er is geen kwaad voor degene, die ‘s nachts geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn vrouw, de grote wassing uit te stellen tot het Fadjr gebed. 

Er is overgeleverd dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ’s morgens djoenoeb opstond na ’s nachts gemeenschap te hebben gehad met zijn vrouw(en).

Dit geldt ook voor een vrouw die menstruatie, nifaas heeft gehad. Zij kan de grote wassing uitstellen tot voor het volgende gebed. Haar vasten is geldig…Beiden moeten rein zijn bij het aanbreken van de gebedstijden. En Allah is de Alwetende, de Alhorende.

Sheikh Ibn Baaz

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN