Bibliotheek

. Het veel reciteren van de Qor’aan in de Ramadan

De maand Ramadan is de maand van de Qor’aan, de dienaar van Allah dient in deze maand veel Qor’aan te reciteren. De salaf (Salaf zijn de metgezellen en de mensen in de drie eeuwen na de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem)) gaven veel zorg aan het boek van Allah. Djibriel onderwees de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de Qor’aan in de Ramadan. Sommigen van de salaf eindigden de recitatie van de Qor’aan in drie nachten, anderen ieder week. Al Aswad voltooide de recitatie van de Qor’aan iedere twee nachten in de Ramadan. Qatadah (moge Allah tevreden over hem zijn) reciteerde de Qor’aan volledig iedere week en in de Ramadan voltooide hij de recitatie iedere drie dagen. Ibn Radjab heeft gezegd: “er is overgeleverd dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) het verafschuwde om de recitatie van de Qor’aan in minder dan drie dagen te voltooien. Wat betreft de waardevolle tijden, zoals in de maand Ramadan, in het bijzonder de nachten waar lailatoel qadr in valt of waardevolle plekken zoals Mekka voor degene die het betreden, is het aan te raden om de Qor’aan veel te reciteren. Dit om te profiteren van de tijd en de plek. Dit is uitgesproken door Ahmed, Abou Is’haaq en anderen. 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN