Bibliotheek

. Aanbevolen handelingen tijdens Ramadan

1. Het uitstellen van de “sah’oer” (sah’oer is een maaltijd in de nacht met als bedoeling het versterken van het lichaam om de dag door te kunnen brengen) naar het laatste deel van de nacht.

2. Het zo snel mogelijk verbreken van het vasten direct bij zonsondergang.

3. Het vermeerderen van goede handelingen, extra gebeden, giften aan armen, het veel reciteren  van de Qor’aan, het gedenken van Allah en het verrichten van smeekbedes. 

4. Wanneer men uitgescholden en beledigd wordt dient men te zeggen: “Ik vast”, degene die uitgescholden wordt tijdens het vasten moet zich inhouden en niet terugschelden. 

5. Bij het verbreken van het vasten dient een moslim Allah te smeken met hetgeen dat hij wenst, hij kan o.a zeggen: “Allahoemma leka soemtoe wa ‘ela riezqika aftartoe fataqabbal miennie innaka enta samie’oe el ‘aliem” – “O, Allah voor U heb ik gevast en met Uw voorzieningen verbreek ik het vasten, O, Allah accepteer het van mij, U bent de Alhorende, de Alwetende”.

6. Het verbreken van het vasten met verse dadels, als deze niet beschikbaar zijn, dan met gedroogde dadels en bij gebrek aan dadels verbreekt men het vasten met water.

7. Het voeden van een vastende bij het verbreken van het vasten: de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zonder vermindering in de beloning van de laatste" (Overgeleverd door Ahmed, An-Nasaa-ie, Al-Albaanie heeft deze hadith authentiek verklaard ) In de hadith die overgeleverd is door Salman: ”Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, worden zijn zonden vergeven en hij wordt vrijgesproken van het vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zij (de metgezellen) zeiden: “O, boodschapper van Allah niet iedereen van ons vindt iets om een vastende  te voeden”, de boodschapper van Allah  (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei:”Allah geeft deze beloning ook voor degene die een vastende voedt met een slokje melk of een dadel of een slokje water. Wie een vastende water geeft zal door Allah toegelaten worden om te drinken van mijn bron, hij zal daarna niet meer dorstig zijn, totdat hij het Paradijs betreedt”.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN