Bibliotheek

. De plaats van afkomst van Dajjaal

Dajjaal zal uit het oosten verschijnen, uit khoraassan, vanuit het midden van de joden van Asbahane. Hij zal over de aarde reizen, iedere stad zal hij binnen treden behalve Mekka en medina. Hij is niet in staat om erin te komen dit, omdat Mekka en Medina door de engelen beschermd worden.

In de hadith die overgeleverd is door Fatima ibn qays, heeft de profeet (Allah’s' vrede en genade zij met hem) het volgende over Dajjaal gezegd: "Waarlijk hij is in de Syrische zee of de zee bij Jemen. Nee, in tegendeel, hij is in het Oosten, hij is in het Oosten, hij is in het Oosten" en hij wees naar het Oosten" Moesliem onder nr: 5228

Overgeleverd door Abou Bakr Assieddieq (Allah's welbehagen zij met hem) dat hij gezegd heeft: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) verhaalde en hij zei: "De Dajjaal zal komen vanuit een plek in het Oosten, het wordt Khoeraasaan genoemd" Tiermidie 2163.

Al Albanië heeft deze hadith als authentiek geclassificeerd. (Sahih Al djami' Asaghier/ hadith nr: 3398)

Anas ibn Maliek (Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd: "De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Hij zal vanuit het midden van de joden van Asbahane komen, met hem zullen er 70.000 joodse volgelingen zijn die kronen dragen” Ahmed 12865


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN