Bibliotheek

. De volgelingen van de Dajjaal

Het merendeel van de volgelingen van de Dajjaal zal bestaan uit Joden, Perzen, Turken en een mengeling van andere mensen, grotendeels bestaande uit Bedouinen en vrouwen.

Moesliem vertelt in zijn Sahih (5237) dat Anas ibn Maalik (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) dat de Boodschapper van Allah (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei; 'De volgelingen van de Dajjaal zullen onder andere bestaan uit 70.000 Joden van Isfahaan, gekleed in zware gestreepte gewaden.'". Volgend een andere versie van Imaam Ahmad staat er; "70.000 Joden die kronen dragen" (hadith no. 12865). 

Volgend de hadith van Abu Bakr, met betrekking tot het bovenstaande, vinden we de volgende uitspraak; "Hij zal gevolgd worden door mensen die gezichten hebben als verbrande schilden." (Zie Tiermidie, nummer 2136). 

Wat betreft de Bedouinen als volgelingen van de Dajjaal, dit is omdat veel van hen onwetendend zijn. Wat betreft vrouwen, zij zullen hem sneller volgen omdat zij eerder overgehaald en beïnvloed kunnen worden, en omdat veel van hen onwetend zijn. Ibn 'Omar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei; "De Dajjaal zal naar de vijver bij Marriqanaat gaan (een vallei in Medina) en de meeste die hem zullen benaderen zullen vrouwen zijn, totdat een man naar zijn schoonmoeder, zijn moeder, zijn dochter, zijn zus en zijn tante zal komen en ze vast zal binden uit angst dat ze naar hem toe gaan" (Overgeleverd door Ahmed, no. 5099)


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN