Bibliotheek

. De Fitnah van de Dajjaal

De fitnah van de Dajjaal zal de grootste fitnah zijn vanaf het moment dat Allah Adam maakte tot het laatste Uur. Dit zal zo zijn omdat Allah hem grote wonderen meegeeft die het verstand van mensen zal laten duizelen.

Het is overgeleverd dat hij een paradijs en een hel bij zich zal hebben, maar zijn paradijs zal zijn hel zijn en zijn hel zal zijn paradijs zijn. Hij zal rivieren van water en bergen van brood met zich brengen. Hij zal de lucht bevelen om regen neer te zenden, en het zal dan regenen. Hij zal de aarde bevelen om begroeiing van allerlei soorten voort te brengen en ook dit zal gebeuren. De schatten van de aarde zullen hem volgen, en hij zal razendsnel rondreizen, zoals de wolken die worden voortgejaagd door de wind. Ook zal hij andere soortgelijke verschijnselen vertonen. Dit wordt allemaal genoemd in de sahih ahadith van Moesliem. 

Hoedhayfah (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) zei dat de Profeet (vrede zij met hem) "De Dajjaal zal slechts met een oog kunnen zien, hij zal blind zijn in zijn linker oog, en hij zal dik haar hebben. Hij zal een paradijs en een hel bij zich hebben, maar zijn paradijs zal een Hel zijn en zijn Hel zal een paradijs zijn" (Moesliem, nummer 5222)

Moesliem heeft ook overgeleverd dat Hoedhayfah (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) zei; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei; 'Ik weet wat de Dajjaal met zich mee zal brengen; hij zal twee stromende rivieren brengen. De ene zal er duidelijk uitzien als water en de andere zal eruit zien als een allesverwoestende brand. Als een van jullie dit ziet, laat hem dan de rivier kiezen die op het vuur lijkt, en laat hem zijn hoofd buigen om er van te drinken, want het zal koel water zijn.'" (Narrated by Muslim, no. 5223) 

In de hadith van al-Nawwaas ibn Sam'aan over de Dajjaal, is er overgeleverd dat de metgezellen zeiden; "O Boodschapper van Allah, hoe lang zal hij op aarde blijven?" Hij zei "Veertig dagen; een dag zal zoals een jaar zijn, een dag zoals een maand, een dag zoals een week, en de rest zal als normale dagen zijn."… Zij zeiden; "Hoe snel zal hij door de aarde heen reizen?" Hij zei; " Zoals de wolken die door de wind voortgedreven worden. Hij zal naar enkele mensen komen en ze bijeenroepen, en zij zullen hem geloven en met hem praten. Dan zal hij de hemel bevelen om regen neer te zenden, en de aarde om vegetatie voort te brengen, en hun vee zal 's avonds terugkomen met stevige dijen en hun uiers vol met melk, en hun buiken zullen strak staan. Dan zal hij andere mensen bijeenroepen, maar zij zullen hem wegsturen. Dus hij vertaal hen en zij zullen moeilijkheden krijgen, zonder dat zij rijkdom zullen bezitten. Hij zal langs ruines komen en hij zal zeggen; 'Breng je schatten voort!' - en de schatten zullen hem volgen als een zwerm bijen. Dan zal hij een jongeman roepen and hij zal hem doormidden hakken met zijn zwaard. Dan zal hij (de twee stukken van elkaar afkrijgen) met de afstand van het punt waar een boogschutter staat, tot zijn doel. Dan zal hij hem roepen, en de jongeman zal hem benaderen met een glimlach, en een stralend gezicht (Overgeleverd door Moesliem, 5228) 

Al-Boekharie levert over dat Abou Sa'id al Khoedrie (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd dat de man die de Dajjaal zal noemen (zie boven) een van de beste mensen zal zijn uit het dorp van de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem), die naar de Dajjaal zal gaan. En hij zal tegen de Dajjaal zeggen; "Ik getuig dat jij de Dajjaal bent over wie de Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ons verteld heeft". De Dajjaal zal tegen de mensen zeggen; "Wat denken jullie? Als ik hem doodt en hem vervolgens weer tot leven breng, zullen jullie dan nog twijfelen?" Zij zullen met "Nee!" antwoorden. Dus hij vermoordt hem, en hij wekt hem weer op uit de dood. Dan zal de gelovige man zeggen; "Bij Allah, ik ben nooit zekerder van jou geweest dan dat ik vandaag ben." De Dajjaal zal hem willen vermoorden, maar het zal hem niet worden toegestaan. (Al-Boekharie, nummer 6599) 

Volgens de hadith van Oemaamah Al Baahili (Moge Allah tevreden met hem zijn), zei de Profeet over de Dajjaal; "Een deel van zijn fitnah zal ontstaan omdat hij tegen een Bedouin zal zeggen 'Denk je dat als ik je vader en moeder weer tot leven wek, dat je dan zal getuigen dat ik je heer ben?' De man zal 'Ja' zeggen. Dus twee Satans zullen verschijnen in het beeld van zijn vader en moeder, en zij zullen zegen 'O, mijn zoon, volg hem want hij is jouw heer'" (Overgeleverd door Ibn Maadjah, nummer 4067. Authentiek geclassificeerd door Al-Albaani, in Sahih al Jaami' al Saghir, hadith 7752).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN