Bibliotheek

. De Dood van de Dajjaal

De Dajjaal zal sterven voor het aangezicht van de Messais Jezus de zoon van Mariam (Vrede zij met hem), zoals wordt vermeld in de Sahih ahadith over dit onderwerp. 

De Dajjaal zal op aarde verschijnen en hij zal vele volgelingen verzamelingen, waarbij hij zijn fitnah op alle plekken zal verspreiden. Niemand zal aan zijn fitnah ontkomen, behalve een klein deel van de gelovigen. Op dit moment zal Jezus de zoon van Mariam (Vrede zij met hem) afdalen bij de minaret aan de Oostkant van Damascus, en de gelovige dienaren van Allah zullen zich om hem heen verzamelen. Hij zal ze naar de Dajjaal leiden, die op het moment dat 'Isa (Vrede zij met hem) neerdaalde op weg was naar Bayt al-Maqdis (In Jeruzalem). 'Isa zal hem achterhalen en hun ontmoeting vind plaats bij de Poort van Loedd (Lod), een plek in Palestina vlakbij Bayt al-Maqdis. Wanneer de Dajjaal hem ziet zal hij smelten zoals het zout smelt in water, maar 'Isa (Vrede zij met hem) zal tegen hem zeggen; 'Ik heb een zaak met jou af te handelen, en je zal me niet ontkomen.' Dan zal hij hem inhalen en doden met zijn speer, Zijn volgelingen zullen vluchten, en worden achtervolgd door de Moslims, die hen zullen doden. Bomen en stenen zullen zeggen "O Moslim, O dienaar van Allah, er is een Jood achter me - kom hier en dood hem!", behalve de gharqad, want dit is een boom van de Joden.

Er volgend nog enkele ahadith wat betreft de dood van de Dajjaal en zijn volgelingen;

Moesliem (Zie nummer 5233) levert over dat Abdoellah ibn 'Omar (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd; 'De Dajjaal zal opdoemen in mijn Oemmah en hij zal veertig (…) blijven. Dan zal Allah zijn dienaar Jezus de zoon van Mariam, die enigszins lijkt op 'Oerwah ibn Mas'ood, en hij zal hem achtervolgen en doden'" 

Imaam Ahmad (nummer 14290) en Tiermidie (nummer 2170) hebben overgeleverd dat Majma ibn Jaariyah al Ansaari (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd "Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Vrede zij met hem) zeggen; 'De zoon van Maryam zal de Dajjaal vermoorden bij de Poort van Loedd'"

Moesliem (in nummer 5228) levert een lange hadith over van al-Nawwaas ibn Sam'aan (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) over de Dajjaal, waarin het verhaal van de afdaling van 'Isa en de moord op de Dajjaal aan bod komen. In deze hadith verteld de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem); "Elke kaafir die de geur van 'Isa ruikt zal sterven, en zijn geur zal zich uitstrekken tot zover zijn blikveld reikt. Hij zal dan de Dajjaal zoeken en hij zal hem vinden en doden bij de Poort van Ludd." 

Imaam Ahmad heeft overgeleverd dat Jaabir ibn Abdullah (Moge Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd; 'De Dajjaal zal opduiken op het moment wanneer religieuze binding laag is en de kennis schaars zal zijn. Dan zal Jezus de zoon van Mariam afdalen vlak voor zonsopgang, en hij zal mensen verzamelen door te zeggen "O mensen, wat weerhoudt jullie ervan om tegen deze leugenaar te vechten?" Zij zullen zeggen "Deze man is een Djinn", en dan zullen zij op weg gaan. Wanneer zij Jezus de zoon van Mariam bereiken zal het tijd zijn voor het gebed, en de Iqqamah zal gedaan worden, en het zal tot hem ('Isa) gezegd worden; "Stap naar voren, en leid het gebed, O Geest van Allah." Hij zal zeggen "Laat jullie Imaam naar voren stappen en het gebed leiden." Wanneer zij klaar zijn met het bidden van Fajr zullen zij naar buiten gaan en de daar de Dajjaal vinden, en wanneer zij de leugenaar zijn, zal hij in zout gaan oplossen, zoals zout in water oplost. 'Isa zal hem benaderen en hem doden. Zelfs de bomen en de stenen zullen roepen "O Geest van Allah, hier is een Jood!", en geen enkele van de volgelingen van de Dajjaal zal overblijven, zij zullen allen gedood worden.'" (Hadith nummer 14426). 

Wanneer hij (Moge Allah hem vervloeken) gedood wordt, breekt daarmee het einde van zijn grote fitnah aan. Allah zal degenen die hun geloof hebben behouden redden van zijn kwaad en van het kwaad van zijn volgelingen, voor de ogen van de Geest en het Woord van Allah, Jezus de zoon van Mariam (vrede zij met hem), en zijn gelovige volgelingen. Alle lof en zegeningen zij Allah.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN