Bibliotheek

. Sommigen van zijn eigenschappen

Hij is een jongeman met een enigszins rode huid en krullend haar, hij zal niet lang zij, met een wijd voorhoofd, brede borstkas, en hij is blind aan zijn rechter oog, die over zijn wang hangt als een druif. Wat ook tot zijn eigenschappen behoort, is dat hij steriel is. 

Abdoullah ibn Omar (Allah's welbehagen zij met vader en zoon) heeft gezegd: de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Tijdens mijn slaap, zag ik mijzelf (in een droom) en maakte de tawaf rond de ka'aba. Ik zag een man met een gebruinde huid en recht haar, die door twee mannen ondersteund werd, en er droop water van zijn hoofd. Ik zei:"Wie is dit?" Zij zeiden:"De zoon van Maryam." Ik keerde mij om en zag een dikke, blozende man met gekruld haar, die aan zijn rechteroog blind was; zijn oog zag eruit als een drijvende druif. Ik vroeg:"Wie is dit?" Zij zeiden: "De Dajjaal." Degene die het meest op hem lijkt is Ibn Qatan" Boekharie onder nr: 6508 "Ibn Qatan is een man uit de zonen van Al mostalieq uit Khoza'a" 

Abdoullah ibn Omar (Allah's welbehagen zij met vader en zoon) verhaalt dat  de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem), Dajjaal genoemd heeft toen hij bij een paar mensen zat, en hij zei: "Allah is niet blind, de nep-Messias is blind aan zijn rechter oog, het is net een drijvende druif." Boekharie onder nr: 3184

In een lange hadith die overgeleverd is door Annas ibn Sam'an  (Allah's welbehagen zij met hem), zei hij: "Op een ochtend sprak de boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) over Dajjaal. Soms sprak hij over hem als hij onbelangrijk was, en het volgende moment beschreef hij hem zo angstaanjagend dat wij dachten dat hij zich verschool tussen de dadelbomen… De Djajjaal zal een jonge man zijn met kort krullend haar en een drijvend oog. Hij is met 'Abd Al-Oezza ibn Qatan te vergelijken (qua uiterlijk)" Moesliem onder de nr: 5228

Anas ibn Malik (Allah's welbehagen zij met hem) zei:" De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "Er is nooit een profeet geweest die zijn mensen niet voor de eenogige leugenaar heeft gewaarschuwd. Waarlijk hij is eenogig en jullie Heer is niet eenogig. Tussen zijn ogen staat het woord KAFIER geschreven (ongelovige)" Boekharie nr: 6598 

In een andere overlevering staat: "Tussen zijn ogen is Kaf, Fa, Ra (d.w.z. KAFIER) geschreven" Moesliem nr: 5219

In een hadith die overgeleverd is door Hodaifa staat: "Iedere gelovige zal in staat zijn om het  te lezen, analfabeet en alfabeet" Moesliem nr.: 5663

Gebaseerd op de overduidelijke betekenis van deze hadith concluderen we dat wat er tussen zijn ogen geschreven staat, er echt letterlijk zal staan. Het feit dat de ene persoon het wel zal kunnen lezen en de andere niet, en dat analfabeten het kunnen lezen is niet problematisch, want “dit is omdat Allah de gelovigen iets laat begrijpen wanneer ze ernaar kijken, zoals Hij dat wil, en wanneer Hij dat wil. Dus de gelovige zal dit door inzicht weten te waarnemen, zelfs al is hij analfabeet, en de ongelovige zal het niet kunnen zien, zelfs al kan gij lezen. Het is op dezelfde manier dat de gelovige bepaald bewijs kan zien wat de ongelovige niet ziet. Allah zal de gelovige in staat stellen om het te kunnen lezen, ondanks zijn analfabetisme, omdat op dat moment ook andere vreemde dingen aan de hand zullen zijn.” (Fath al-Baari van Ibn Hajar al-‘Asqallaani, 13/100) 

Een samenvattend antwoord op deze stelling, is dat Allah de Verhevene in staat is om alles te kunnen vervullen wat Hij de Verhevene wil. Zo zijn gelovigen in staat om wat tussen de ogen van Dajjaal te lezen ook als ze analfabeet zijn.

An-nawawi heeft gezegd: "Wat authentiek is, is dat geleerden ervan uitgaan dat dit geschrift tussen de ogen van de Dajjaal letterlijk is, en dat het om een echt geschreven woord gaat, dat Allah als teken, een uit vele tekenen, zal laten zien om het ongeloof en de leugens van deze Dajjaal te verklaren. Ook dient dit als bewijs voor iedere moslim, alfabeet of analfabeet, en dit bewijs zal worden bedekt voor degenen die de kant van de Dajjaal kiezen." Uitleg van Moesliem door An-nawawi  (17/60)

Wat tot zijn eigenschappen behoort, leest men ook in de hadith die overgeleverd is door Fatima de dochter van Qays (Allah's welbehagen zij met haar) in het verhaal van Al Djassassa, waarin Tamiem Addaarie (Allah’s welbehagen zij met hem) gezegd heeft: "Wij gingen vlug naar het klooster. Daar troffen wij een grote man aan met zijn handen aan de achterkant van zijn nek gebonden en met ijzeren schakels vastgeketend..." Moesliem 5235

De komst van de Dajjaal is een immens grote rampspoed, zo groot dat er geen enkele rampspoed tussen de periode vanaf de schepping van Adam (Allah’s vrede zij met hem) was tot aan de Dag der opstanding, die groter is dan de rampspoed van Dajjaal. 

Zoals Omar Ibn Hossayn (Allah's welbehagen zij met hem) overgeleverd heeft; “Ik heb de boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) horen zeggen: "Tussen de schepping van Adam en de Dag der Opstanding is er geen ergere schepping dan de schepping van Dajjaal" Moesliem 5239

In een overlevering van Ahmed ibn Hicham ibn Amier Al ansarie, heeft hij gezegd; “Ik heb de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) horen zeggen: "Tussen de schepping van Adam en de Dag der Opstanding is er geen andere rampspoed die groter is dan de rampspoed van Dajjaal" Ahmad 15831

Dat Dajjaal zonder nageslacht zal zijn, is gebaseerd op een hadith die overgeleverd is door Abie Sa'ied Al khodrie (Allah's welbehagen zij met hem) in zijn verhaal tussen hem en ibn Assayaad. Hij zei tegen Aboe Sa'ied: "Heb je de boodschapper van Allah (Allah’s' vrede en genade zij met hem) niet horen zeggen dat hij (Dajjaal) geen nageslacht zal hebben? Hij zei:"Jawel…" Moesliem 5209.

Wat noemenswaardig is, zijn de verschillende overleveringen die de ogen van Dajjaal beschrijven. In sommige overleveringen wordt de rechter oog beschreven als het blinde oog. In andere overleveringen is hetzelfde overgeleverd over het linker oog. Verschillende geleerden hebben deze overleveringen bestudeerd, en de rechter 'ieyaad heeft gezegd "dat beide ogen van Dajjaal verminkt zijn, omdat de overleveringen allemaal authentiek zijn. Het rechteroog zal het oog zijn waaraan hij blind is, en wat er verminkt (mamsooh) uit zal zien. Het linkeroog zal ook verminkt zijn, wat zich uit door een dik stuk huid dat over het oog heen hangt. 

Beide ogen van Dajjaal zijn verminkt, waarbij de ene blind is en de andere verminkt. An-nawawi en al qorthobie hebben de uitspraak van de rechter 'ieyaad ondersteund.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN