Bibliotheek

1. Uitspraken van geleerden over de benaming Masih – Messias

Geleerden hebben 50 uitspraken gedaan over de betekenis van "Messias".  Zij hebben gezegd dat deze titel aan verspreiders van de waarheid gegeven wordt maar ook aan leugenaars en verdwaalden. De Messias, Jezus de zoon van Mariam is een waarheidsverteller, hij is een Messias die naar de goddelijke leiding roept, hij schenkt een melaatse en een stomme beterschap en doet een dode tot leven weer tot leven komen, met de toestemming van Allah.   

De geleerden hebben de verminking aan een van de ogen van de Dajjaal (in het Arabisch Mamsoha – Messias) de aanleiding is geweest voor het geven van een dergelijke titel aan de Dajjaal. Ook hebben zij gezegd dat de Messias de aarde binnen 40 dagen zal “vegen” (mas-h), en van deze twee meningen is de eerste uitspraak het beste, dit omdat dit een basis heeft in de Soennah, te weten een hadith die overgeleverd is door Moesliem onder nr. 5221. 

Annas Ibn maliek heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Dajjaal heeft een oog waaraan hij blind is, tussen zijn ogen is het woord KAFIER (d.w.z ongelovige) geschreven.."


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN