Vraag & Antwoord

Vragen over al-Qadr (Voorbeschikking)

Ieder heeft zijn/haar twijfels en men gaat dan zoeken naar antwoorden en zo zoek ik ook naar een antwoord op een vraag en die vraag zal ik nu ook stellen: Allah (de Verhevene) heeft ons geschapen en heeft ons leven al uitgestippeld en Allah (de Verhevene) weet hoe oud we worden en Hij weet of wij naar de hel of naar het paradijs gaan maar nu is mijn vraag waarom leven wij dan als Allah (de Verhevene) al weet, waar wij heen gaan en hoe het met ons zal gaan verlopen. Insha-e llaah kunt u mij hier meer over informeren.

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

In uw mail heeft u het over de schepping van Allah en wat Allah de Verhevene allemaal bepaald heeft voor de mensheid. Allah heeft ons geschapen en ons alles uitgelegd en duidelijk gemaakt. Dat Allah de Verhevene een lot heeft bepaald is een teken dat Hij en Zijn kennis volmaakt zijn, Geprezen en Verheven is Hij; de Almachtige. Allah berecht de mensen alleen over hetgeen wat zij begaan, wanneer zij dingen vergeten of gedwongen worden om een verboden zaak uit te voeren dan zal Hij hun niet bestraffen.

Zoals Sheikh doctor Khalied Al-Qaasim gezegd heeft: "Het lot is door middel van een klein voorbeeld makkelijk te begrijpen: stel, een leerling die te horen gekregen heeft van zijn leraar dat hij niet zal slagen in het examen, en een andere leerling die te horen krijgt dat hij wel zal slagen. Voor dat beiden het examen afleggen is het bekend bij de leraar die maar een deel van de Kennis heeft die Allah aan de mensheid gegeven heeft dat desbetreffende leerling niet zal slagen of wel zal slagen. Door het gedrag en prestaties van desbetreffende leerling is deze conclusie te trekken. Dit is een klein voorbeeld dat bepaald kan worden door een klein schepsel van Allah en wel de leraar. Hoe groot is de Kennis van degene die de leraar geschapen heeft, Hoe groot is de Kennis van Degene die de leerling en de hele aarde en heelal geschapen heeft."

Allah bestraft de mensen alleen voor hetgeen wat hun handen hebben uitgevoerd, na de periode van "taklief" ofwel verantwoordelijkheid te hebben bereikt. Deze periode begint bij de puberteit.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN