Vraag & Antwoord

Het niet accepteren dat Allah mensen kan laten lijden?

Assalam alaikoem

Hoe moeten we God aan iemand uitleggen die gelooft dat god bestaat, maar niet kan accepteren of begrijpen dat een genadevolle, en een meelijdende God zulk menselijke lijden kan toestaan. De analogie die zij hiervoor geven is, dat als wij God's kinderen zijn, waarom God ons dan niet beschermt net zoals een ouder zijn kind zou beschermen? Jazakoem llaahoe khayran

Alle lof zij Allah. Sheikh Al-Moejaddjied antwoordde met het volgende:

Allah (God), de Almachtige, is meest genadevol en medelijdend, zonder en enige twijfel. Toch zijn Zijn acties niet volledig te begrijpen door onze incompetente hersens. Wat deze zaak nou makkelijker voor ons maakt is dat we het er allemaal mee eens zijn dat Allah eerlijk, rechtvaardig, wijs en wetend. Dit betekent dat wat de Almachtige ook doet, het doet met een legitieme doel. Ofschoon wij misschien niet in staat zijn om het te begrijpen. Bijvoorbeeld, een bezorgde en liefdevolle doctor en vader zijn misschien genoodzaakt om een been van zijn zoon te amputeren. Er is geen twijfel dat zijn vader van zijn zoon houdt. Toch werd zijn been geamputeerd omwille van zijn geliefde zoon. Ofschoon het wreed er uit kan zien voor degene die niet de omstandigheden weten. Allah, de Almachtige heeft het grotere en hogere voorbeeld, en het is niet aan zijn creaties om Zijn daden te betwijfelen zoals in soera 21 vers 23 (in betekenis van): "Hij kan niet over Zijn handelen ondervraagd worden, terwijl zij wel ondervraagd worden."

Het is het geloof van een Moslim dat men pijn, honger, tragedie, ongelukken etc. door moet staan vanwege zijn zonden, want Allah wil door het lijden van de moslim zijn zonden kwijtschelden. Allah zegt in Soerat 42 vers 30 (in betekenis van): "En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel." Het is ook ogenschijnlijk zo dat mensen in moeilijke tijden zich dichter bij Allah voelen en dan beginnen met het tonen van berouw, terwijl in tijden van gemak en comfort de mens ver is van zijn herinnering aan Allah en zijn zegeningen en gebruikt deze gunsten en zegeningen om zonde na zonde te begaan.

Allah, de Almachtige heeft de mensheid het goede en het slechte pad laten zien, en Hij heeft de mensheid de kracht en de wil gegeven om te kiezen. Daarvoor is de mensheid verantwoordelijk voor zijn daden en de bestraffingen die men ontvangt vanwege zijn daden. Want het leven in deze wereld is louter een test, maar de resultaten zullen bekend worden in het hiernamaals.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN