Vraag & Antwoord

Wanneer mag iemand van geslacht veranderen

Wat is het oordeel over van seksuele transformatie processen in geval van nood, bijvoorbeeld: als een jongetje wordt geboren met genitaliën die anders zijn dan zijn geslacht en het mogelijk is dit te veranderen door een operatieve ingreep? Wat is de regelgeving als de jongen is volgroeid waardoor hij tot het geslacht behoort wat niet zijn geslacht is, en dus niet geschikt wordt geacht voor het huwelijk. Dit is de consensus van artsen, maar de traditie van de samenleving verwerpt deze situatie en dit is een transformatieproces vanwege een medische behandeling.

Alle lof is voor Allah. 

Allereerst:

Niemand (naast Allah) is in staat, wie het ook moge zijn, de schepping van Allah te veranderen van man naar vrouw of vice versa. Wie door Allah, de Almachtige, als man geschapen is zal nooit een vrouw worden en menstrueren en baren!

Het kan zijn dat artsen gaan knoeien aan het geslacht van een mens, om desbetreffende persoon tevreden te stellen in zijn perversie om zichzelf te misleiden dat hij nu eindelijk een “vrouw” is! Maar in werkelijkheid is deze persoon geen vrouw  en zal hij leven in nood, depressie en zorgen, en dit kan hem dan uiteindelijk leiden tot zelfmoord.

Ten tweede:

Wat een persoon van binnen “voelt” dat hij behoort tot een ander geslacht anders dan zijn uiterlijk, is geen excuus en vrijbrief om zijn geslacht te veranderen, maar is het volgen van de duivel in het veranderen van de schepping van Allah – dit is ogenschijnlijk en niet werkelijk en waarheid –.  Dit gevoel mag hem er niet toe leiden over te gaan tot een operatieve ingreep of het nemen van medicijnen en  geslachsthormonen om zijn (natuurlijke) uiterlijk te veranderen, maar tevreden te zijn met de beslissing van Allah en zichzelf te behandelen met geloof en gehoorzaamheid van Allah. Het is hem niet toegestaan zich te gedragen anders dan het geslacht dan waarmee hij door Allah geschapen is, anders begaat hij een grote zonde. Wanneer het een vrouw is dan gedraagt zij zich als man, en wanneer het een man is, dan is hij verwijfd. En dit is een grote zonde in de Islaam waar een vloek op staat (zoals de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Allah's vloek rust op vrouwen die zich kleden als mannen en op mannen die zich kleden als vrouwen" (Sah’ieh’ al-Djaamie’ 4976).

De chirurgische ingreep dat toegestaan is in deze kwestie is wanneer een persoon van oorsprong geschapen is als man of vrouw zijnde, maar de geslachtskenmerken van deze persoon zijn niet helemaal duidelijk. In dit geval is het toegestaan om een speciale operatie te ondergaan om deze geslachtskenmerken te verduidelijken, of een persoon medicijnen of hormonen te geven die zijn geslacht versterken waarmee hij door Allah geschapen is. 

Maar bij degene die geschapen is met zowel de vrouwelijke als de mannelijke genitaliën –een zogenaamde "Hermafrodiet probleem" (al-Khoentha al-Moeshkil) – is niet toegestaan om snel een geslacht uit te sluiten en het andere te bevestigen. Maar men dient te wachten totdat er geweten wordt wat Allah voor deze persoon voorbeschikt heeft van het geslacht, want het kan zijn dat het geslacht na een verloop van tijd van zijn leven zich openbaart. 

De geleerden van het permanent comité voor Fataawa hebben deze Fatwa gedetailleerd uiteengezet, toen zij  werden gevraagd over een vraag die in verband staat dit onderwerp en zij antwoordden als volgt antwoordden zij: 

“Ten eerste: Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zegt: “Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.” (Soerat as-Shoeraa (42) aayah 49-50). 

Het is aan de moslim om tevreden te zijn met de schepping van Allah en Zijn beschikking. Als uw zaak zoals u noemt is dat u zeker bent van uw mannelijkheid, en u in staat bent volledig en efficiënt uit te voeren wat mannen kunnen en nog geen geslachtsgemeenschap hebt gehad met geen mens, dan dient u uw mannelijkheid te behouden en tevreden te zijn en aanvaarden wat Allah voor jou beslist heeft. Wees dan Allah dankbaar voor jouw schepping als man zijnde, want de man is de toezichthouder en verzorger en heeft een grotere verantwoordelijkheid dan de vrouw en is meer in staat in dienst te zijn van de religie en de mensheid dan een vrouw (vanwege haar zwangerschap, bevalling, geboorte enz.). Allah (de Verhevene) zegt: “De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heeft.” (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 34). 

Ten tweede: wanneer jouw mannelijkheid bevestigd is, dan is het veranderen van het geslacht naar de vrouw een verandering van de schepping van Allah, en verontwaardiging en ontevredenheid voor datgene wat Allah voor u beschikt heeft, al dan niet van het slagen van de operatieve ingreep naar het geslacht wat u voor u zelf wenst. Maar ver, heel ver dat dit ook daadwerkelijk ook in de praktijk zo is…want voor elk mannelijke en vrouwelijke geslacht zijn er aangeboren eigenschappen waar niemand toe in staat is deze te veranderen of te scheppen anders dan Allah. Het is betreft niet alleen maar mannelijke genitaliën voor de man en de vrouwelijke genitaliën voor de vrouw, maar er is voor mannen een volledige en perfecte geïntegreerde en consistente en coherente samenstelling gecreëerd van de testikels en de andere mannelijke eigenschappen. En elk van de mannelijke onderdelen heeft zijn eigen functie en taak dat nooit en te nimmer door de mens gecreëerd kan worden! En dit geldt tevens voor een vrouw, zij beschikt over een baarmoeder en andere zaken die hiermee in overeenstemming zijn, voor elk zijn eigenschap en onder alle zaken is er een samenhang en reactie. Het scheppen, onderhouden en beheren ervan is aan niemand anders toegewijd dan Allah de Wijze, Almachtige, de Zachtmoedige, de Alwetende.

Dus: het proces dat u wilt uitvoeren is absurd en het nastreven van waar geen profijt in zit. Het kan zelfs zijn dat hier een risico en gevaar in zit, al dan niet dat dit kan leiden tot een einde van je leven (zoals sommigen die zich omvormen uiteindelijk zelfmoord plegen). Op zijn minst is het laten vergaan van wat Allah u geschonken heeft, zonder te bereiken wat je graag wilt bereiken. Psychische problemen waar je graag van af wilde, zullen verergeren door dit mislukte proces.

Ten derde: 

Wanneer jouw mannelijkheid niet realistisch is, maar een vermoeden dat je een man bent van wat je ziet op je lichaam van manifestaties van mannelijkheid en wat je kunt vinden in jezelf dat je de eigenschappen van vrouwelijke gedrag en emotioneel zich aangetrokken voelt tot hun geslacht, wees dan niet gehaast in je zaak en begin niet aan de operatieve ingreep dat je hebt genoemd. In dit geval dien je betrouwbare artsen en specialisten te raadplegen die ervaring hebben op dit gebied. En als zij constateren dat u een in uw uiterlijk man bent maar in feite een vrouw vertrouw u zelf dan aan hen om uw vrouwelijkheid te onthullen door een operatieve ingreep. En hier is dan geen sprake van een geslachtverandering van man naar vrouw want hiertoe zijn zij niet in staat, de mens is niet toe in staat dit te veranderen, maar het is een uiting van wat oorspronkelijk aanwezig is en de opheffing van verwarring en onduidelijkheid. Maar als blijkt dat artsen en ervaren specialisten geen duidelijkheid hebben over deze zaak: begin dan niet aan operatie, en wees tevreden met de beslissing van Allah, en wees geduldig op wat u overkomen is, voor het behagen van uw Heer. Wees beducht voor de ongeziene gevolgen van de operatieproces dat niet na een diagnose uitgevoerd wordt. Keer terug tot Allah om uw gemoedsrust en een uitweg te geven, waarlijk alles in Zijn Handen en Hij is tot alles in staat. “ Einde citaat. 

Sheikh ‘Abdul ‘Aziz ibn Baaz, sheikh ‘Abd al-Razzaaq ‘Afifi, sheikh ‘Abdullah ibn Qa’oed, en sheikh ‘Abdullah ibn Qadhyaan.

Fataawa van het permanente comité (25/45 - 49).

En Allah weet het beste.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN