Vraag & Antwoord

Is masturbatie in Ramadhaan toegestaan?

Is masturbatie na El Maghreb (dus na zonsondergang) dus tijdens de ramadan halal of haram en graag nadere toelichting? En naast de ramadan, nadere toelichting aub.

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Wanneer Allah of Zijn boodschapper een zaak tot verboden verklaren, dan geldt het verbod in alle situaties en tijden behalve in noodgevallen. Daar zijn speciale regels voor die door geleerden bepaalde kunnen worden naderhand van bewijzen uit de Qor-aan of de Soennah. De Islaam staat seksueel contact binnen het huwelijk toe, het verheerlijkt en moedigt aan tot uitvoering van de geslachtsgemeenschap met de huwelijkspartner... Het wordt zelfs als een goede daad beloond !!!

Elke vorm van seksueel contact hierbuiten is in de Islaam verboden, masturbatie valt ook hieronder. In soerat Al-Israa-e aayah 32 lezen wij: "En nadert niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg." En degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn. (Soerat Al Moe-emienoen aayah 5-6-7).

Het is te begrijpen dat iemand die niet getrouwd is op een gegeven moment wanhopig wordt en shaytaan hem tot dit soort praktijken aanzet. Allah (de Verhevene) zegt over de onthouding in Soerat an-Noer aayah 33. "En laat degenen, die geen mogelijkheid vinden tot het huwelijk, kuis blijven tot Allah hen uit Zijn gunst voorziet."

Bovendien zijn de geleerden en deskundigen het over eens dat masturbatie schade aan het lichaam en de ziel aanbrengt.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN